SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Služba

Naplnění života spočívá ve snění a projevení neuskutečněných snů. Sri Chinmoy věnoval celý život k uskutečnění svého snu: světa, který je zcela zaplaven harmonií a jednotou. Zaměřen na tento cíl, je již přes čtyřicet let dynamickým navrhovatelem a zastáncem vzájemného kulturního porozumění přes umění, atletiku a humanitární službu.

Od svého příchodu do Ameriky v roce 1964, Sri Chinmoy založil rozsáhlou škálu kulturních, humanitárních a duchovních programů v mnoha zemích, do kterých se zapojilo nespočetně obyvatel ze všech sfér života. Tyto projekty novým způsobem vynáší na povrch dávné a univerzální hodnoty, které tvoří základ všech kultur a vír. Rozšiřováním srdce jednoty se účastníci těchto programů snaží nabídnout společnou energii pro zlepšení světa.