SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x
Sri Chinmoy

"Když síla lásky
nahradí lásku k síle,
člověk bude mít nové jméno:
Bůh."

Sri Chinmoy je duchovní učitel, jenž zasvětil svůj život službě lidstvu. Během svých 43 let, které prožil na západě, se snažil inspirovat a sloužit lidstvu svými oduševnělými modlitbami, meditacemi a svou literární, hudební a malířskou tvorbou.

Věříme, že jednoduchost, čistota a světlo z díla Sri Chinmoye na těchto stránkách Vás bude inspirovat.


PŘÍBUZNÉ STRÁNKY

Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run  - Mírový běh domova jednoty Sri Chinmoye
Peace Run - Mírový běh domova jednoty Sri Chinmoye je celosvětová štafeta podporující mezinárodní přátelství a porozumění. Již od roku 1987 se k ní připojují lidé všech národností, tradic a náboženské víry.

Hudba Sri Chinmoye
Radio Sri Chinmoy: Zvukové záznamy meditativní hudby Sri Chinmoye v jeho podání i v podání dalších interpretů.

Knihovna Sri Chinmoye
Sri Chinmoy Library : Soubor knih Sri Chinmoye. Současně je zde dostupných 1560 knih Sri Chinmoye v angličtině a více jak 200 knih v češtině a slovenštině.

Video Sri Chinmoye
Videos of Sri Chinmoy: K prohlédnutí rozmanitých aktivit Sri Chinmoye. Zahrnuje meditace, přednášky, koncerty, umělecké a sportovní aktivity Sri Chinmoye.

Centra Sri Chinmoye
Sri Chinmoy Centre: Poslední novinky, fotografie, články a diskuze členů center Sri Chinmoye.

VYBRANÝ AFORISMUS

Nevyžaduj.
Bůh není u tvých nohou,
ale ve tvém srdci.

Báseň 6.029 ze Seventy-Seven Thousand Service Trees od Sri Chinmoye
Uloženo v pondělí, 1.listopadu 2010 v 15:29

Další stránky o Sri Chinmoyovi