SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Má životní cesta za duší

Úvod

Ať už je pro nás duchovní život zcela nový anebo jsme pokročilí hledající, všichni vítáme každodenní příležitosti k sebezdokonalení – příležitosti k překonání strachu, rozvíjení větší jistoty, k tomu, abychom byli více sebedávající, abychom naslouchali našemu vnitřnímu hlasu a odevzdali se Boží Vůli.
Tato sbírka aforismů, básní a úvah Sri Chinmoye je určena k tomu, aby inspirovala všechny milovníky Boha na jejich cestě k sebezdokonalení. Psaná rukou realizovaného duchovního Mistra, nabízí nám zrnka pravdy a moudrosti, která nám každý den dovolí přibližovat se k vyšším cílům.

Začátek

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec