SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Cvičení koncentrace

1. Bod.

Chcete-li si vyvinout sílu koncentrace, je zde cvičení, které můžete vyzkoušet. Nejdříve si pořádně omyjte tvář a oči studenou vodou. Poté si udělejte na zdi černý bod v úrovni očí. Stoupněte si čelem k tomuto bodu, vzdáleni asi 25cm, a koncentrujte se na něj. Po několika minutách se snažte cítit, že když se nadechujete, váš dech ve skutečnosti přichází z tohoto bodu, a že tento bod se také nadechuje, dostávaje dech od vás. Snažte se cítit, že se zde nacházejí dvě osoby: vy a černý bod. Váš dech přichází z bodu a jeho dech přichází od vás.

Za deset minut, je-li vaše koncentrace velmi silná, ucítíte, že vás vaše duše opustila a vstoupila do černého bodu na zdi. V tu chvíli se snažte cítit, že vy a vaše duše spolu rozmlouváte. Vaše duše vás odvádí do světa duší pro realizaci a vy přinášíte duši do fyzického světa pro manifestaci. Tímto způsobem můžete velmi snadno rozvinout svou sílu koncentrace. Ale tato metoda musí být procvičována. Je mnoho věcí, které jsou velmi snadné, pokud se cvičí, ale prostě protože je necvičíme, nezískáváme výsledek.

2. Vize a skutečnost.

Další cvičení, o které se můžete pokusit, je toto. Nejdříve si udělejte velmi malý kroužek na zdi v úrovni očí a uvnitř něj malý černý bod. Měl by být černý; ne modrý či červený ani žádné jiné barvy. Pak si stoupněte čelem ke zdi ve vzdálenosti asi jednoho metru a zaměřte svou pozornost na kroužek. Vaše oči by měly být uvolněné a napůl otevřené. Nechte sílu vaší koncentrace přicházet ze středu vašeho čela. Po třech či pěti minutách otevřete oči dokořán a snažte se cítit, že od hlavy k patě jste jenom oči. Vaše celá fyzická existence se nestala ničím jiným než zřením a toto zření je zaměřené na bod uvnitř kroužku. Nyní začněte zmenšovat předmět vaší koncentrace. Po několika sekundách se pokuste cítit, že se celé vaše tělo stalo tak malinké, jako je bod na zdi. Snažte se cítit, že tento bod je další částí vaší vlastní existence. Pak vejděte do bodu, pronikněte jím a jděte na druhou stranu. Z druhé strany bodu se podíváte zpět a spatříte své vlastní tělo. Vaše fyzické tělo je na jedné straně, ale silou vaší koncentrace jste vyslali své subtilní tělo na druhou stranu bodu. Skrze své subtilní tělo vidíte své fyzické tělo a skrze své fyzické tělo vidíte své subtilní tělo.
 

Koncentruji se pro úspěch na mé životní pouti.
Medituji pro pokrok na mé životní pouti.
Kontempluji pro postup Boha na mé životní pouti.

 
Když jste začali s koncentrací, vaše fyzické tělo se stalo zřením. V tu chvíli byl bod vaší skutečností. Jakmile jste vstoupili do bodu, vize a skutečnost se staly jedním. Byli jste vizí a byli jste i skutečností. Když jste se podívali zpátky na sebe z bodu, postup se obrátil. V tento okamžik jste se stali zřením vně sebe a místo, na které jste se vrátili - vaše tělo - bylo skutečností. Potom se zření a skutečnost opět staly jedním. Pokud můžete vidět zření a skutečnost tímto způsobem, vaše koncentrace je naprosto dokonalá. Může-li vás síla vaší koncentrace dovést na druhou stranu bodu, který jste nazývali skutečností, v tu chvíli celé vaše bytí bude daleko za vizí i skutečností. A když můžete cítit, že jste překonali své zření i skutečnost, získáte bezmeznou sílu.

Pokud jste mými žáky, při koncentraci na černý bod uvnitř kroužku se můžete pokusit spatřit zde své vlastní já - svou vlastní tvář aspirace. Ciťte, že existujete zde a nikde jinde. Pak se snažte cítit, že vaše bytí, vaše tvář, vaše vědomí - vše - bylo nahrazeno mým. Jednou, až ucítíte, že vaše předešlá existence byla zcela nahrazena mojí, budete mít vystavěnou svou neoddělitelnou jednotu se mnou a síla mé vůle musí přijít do vašeho života.

3. Můj přítel srdce.

Právě tak, jako se můžete koncentrovat na špičku svého prstu či na svíčku nebo na jakýkoli jiný materiální předmět, můžete se také soustředit na své srdce. Můžete zavřít oči anebo se dívat na zeď, ale po celou dobu myslete na své srdce jako na drahého přítele. Když se toto myšlení stane nejintenzivnější, když pohltí celou vaši pozornost, tehdy jste přešli za běžné myšlení a vstoupili do koncentrace. Fyzicky se na své srdce nemůžete podívat, ale můžete na něj zaměřit celou svou pozornost. Tehdy postupně síla vaší koncentrace vejde do srdce a zcela vás odvede z království mysli.

Pokud nemáte čistotu v hojné míře, pokud je nespočet pozemských tužeb ve vlastnictví mysli, tehdy  byste před koncentrací na srdce měli vzývat čistotu. Čistota je pocit vlastnění živoucího oltáře hluboko uvnitř nejvnitřnějších skrýší vašeho srdce. Cítíte-li božskou přítomnost vnitřního oltáře, automaticky jste pročištěni. V ten okamžik bude koncentrace na srdce nejúčinnější.

4. Tlukot života.

Někteří hledající se rádi koncentrují na svůj tep. Chcete-li toto dělat, neobávejte se, že se váš tep zastaví a vy zemřete. Pokud chcete být skutečným hrdinou ve svém duchovním životě, můžete cvičit koncentraci na svůj srdeční tep. Toto je pro vás zlatá příležitost, jak vstoupit do nekonečného života. Pokaždé, kdy uslyšíte zvuk svého srdce, okamžitě v něm ucítíte svůj nekonečný, nesmrtelný život.

5. Vnitřní květina.

Pro toto cvičení budete potřebovat květinu. S očima napůl zavřenýma a napůl otevřenýma, dívejte se na celou květinu několik sekund. Zatímco se koncentrujete, snažte se cítit, že vy sami jste květinou. Zároveň se pokuste cítit, že tato květina roste v nejvnitřnějších skrýších vašeho srdce. Ciťte, že vy jste květina a že rostete uvnitř svého srdce.

Pak se postupně snažte soustředit na jeden určitý okvětní lístek květiny. Ciťte, že tento lístek, který jste si vybrali, je zárodečnou formou vaší skutečné existence. Po několika minutách se opět soustřeďte na celou květinu a ciťte, že to je Univerzální Realita. Tímto způsobem pokračujte stále dál, koncentrujíc se zprvu na okvětní lístek - zárodečnou formu vaší skutečnosti - a poté na celou květinu - Univerzální Realitu. Zatímco tak děláte, snažte se prosím nedovolit žádné myšlence vejít do vaší mysli. Pokuste se učinit svou mysl naprosto klidnou, tichou a pokojnou.

Po určité době zavřete prosím oči a pokuste se vidět květinu, na kterou jste se soustředili, uvnitř vašeho srdce. Pak stejným způsobem, jakým jste se soustředili na fyzickou květinu, se laskavě soustřeďte na květinu uvnitř svého srdce, s očima zavřenýma.