SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Guru: tvůj soukromý vychovatel

Guru je sanskrtské slovo, jenž znamená "ten, kdo osvětluje". Ten, kdo nabízí osvícení, je nazýván Guruem. Podle své vlastní vnitřní realizace si přeji říci, že je jen jeden Guru a tím je Nejvyšší. Žádná lidská osoba není skutečným Guruem. Ale přestože jen Nejvyšší sám je skutečným Guruem, zde na zemi si ceníme času. Pokud najdeme někoho, kdo nám může pomoci na naší cestě k osvícení, přijmeme tuto pomoc a můžeme jej nazývat svým Guruem.

Duchovní Mistr či Guru je jako nejstarší dítě v rodině a hledající jsou jako jeho mladší duchovní bratři a sestry. Duchovní Mistr říká a ukazuje svým mladším bratrům a sestrám, kde jejich Otec, Absolutní Guru, je.

Skutečný Guru není na nesmírné modré obloze. Je uvnitř největší hlubiny našeho srdce. Možná se ptáte: "Když je uvnitř našeho srdce, proč je tedy pro nás nezbytné přijímat pomoc od někoho jiného, abychom Jej našli?" Ačkoliv je tento neocenitelný poklad uvnitř našeho srdce, nedokážeme jej vidět či cítit, proto potřebujeme pomoc. Náš přítel, kterého nazýváme svým Guruem či duchovním učitelem, přichází k nám a učí nás, jak nalézt svůj vlastní poklad.

Není nutné mít žijícího Gurua, ale jistě je to vhodné. Víte, že existuje cíl a chcete cíle dosáhnout. Jste-li moudří, přijmete pomoc od někoho, kdo vám může ukázat nejsnažší, nejbezpečnější a neúčinnější cestu k cíli. Pokud chcete, aby vám realizace Boha trvala stovky a tisíce let, není nezbytné mít duchovního Mistra. Ale když chcete dosáhnout cíle co nejrychleji, tehdy je to jistě nezbytné.
Pokud máte Mistra, usnadňuje to váš vnitřní duchovní pokrok. Duchovní Mistr je vaším soukromým vychovatelem v duchovním životě. Je velký rozdíl mezi soukromým vychovatelem a běžným učitelem. Běžný učitel se podívá na práci žáka a dá mu známku. Bude žáka zkoušet a on u zkoušky obstojí anebo neobstojí. Ale soukromý vychovatel doma soukromě povzbuzuje a inspiruje žáka, aby mohl u zkoušky obstát. Na cestě života se vás v každém okamžiku nevědomost snaží zkoušet, ale váš soukromý vychovatel vás naučí, jak snadno zkouškou projít. Je to záležitost duchovního učitele, inspirovat hledajícího a zesilovat jeho aspiraci tak, aby mohl realizovat Nejvyššího co nejrychleji.

Abyste se naučili cokoli v tomto světě, potřebujete zpočátku učitele. Abyste se naučili matematiku, potřebujete učitele. Abyste se naučili historii, potřebujete učitele. Je absurdní cítit, že pro cokoliv jiného v životě potřebujete učitele, jen pro meditaci ne. Proč chodí lidé na univerzitu, když mohou studovat doma? Je to proto, že cítí, že se jim dostane odborných pokynů od lidí, kteří dobře předmět znají. Bylo zde málo, jen velmi málo, opravdových učenců, kteří nechodili na žádnou univerzitu. Ano, jsou vyjímky, každé pravidlo připouští vyjímky. Bůh je v každém a cítí-li hledající, že nepotřebuje žádnou lidskou pomoc, je nanejvýš vítán, aby si vyzkoušel své schopnosti sám. Je-li však někdo moudrý a chce běžet vstříc svému cíli, namísto aby klopýtal či jen kráčel, tehdy zajisté bude pomoc Gurua nezměřitelná.

V tento okamžik jsem třeba v Londýně. Vím, že existuje New York a že se tam musím vrátit zpátky. Co potřebuji, abych se tam dostal? Letadlo a pilota. Přestože vím, že letadlo mě může odnést do New Yorku, nemohu se tam dostat bez pomoci pilota. Podobně vy víte, že Bůh existuje. Chcete dosáhnout Boha prostřednictvím meditace, ale někdo vás tam musí dovést. Tak jako pilot mne zaveze do New Yorku, někdo musí zavést vás k vědomí Boha, jež je hluboko uvnitř vás. Někdo vám musí ukázat, jak vstoupit do své vlastní božskosti skrze meditaci.

Duchovní Mistr k vám přichází se člunem. Říká: "Pojď. Pokud chceš jít ke Zlatému Břehu, vezmu tě. A navíc, dostaneš-li se jednou do mého člunu, můžeš v něm zpívat, tancovat, můžeš dokonce i spát; já tě bezpečně přivedu k Břehu." Jestliže řeknete, že nepotřebujete ničí pomoc, jestliže chcete plavat napříč mořem nevědomosti sami, je to na vás. Ale kolik let či kolik inkarnací vám to bude trvat? A také, po určité době plavání můžete být zcela vyčerpáni a tehdy se můžete utopit.

Bez Gurua bude váš pokrok velmi pomalý a nejistý. Můžete získat vysoké, pozvedávající zážitky a nedat jim příslušnou důležitost. Anebo do vaší mysli může vstoupit pochybnost a můžete si pomyslet: "Jsem tak obyčejný člověk, jak tedy mohu mít takovýto druh zážitku? Možná že obelhávám sám sebe." Nebo řeknete svým přátelům o svých prožitcích a oni řeknou: "To je vše mentální halucinace!" Ale pokud tu je někdo, kdo ví, co je vnitřní skutečnost, bude vás schopen ujistit, že zážitky, které jste měli, jsou naprosto skutečné. Mistr povzbuzuje hledajícího a inspiruje jej. A když hledající dělá něco špatně při své meditaci, Mistr bude v postavení, kdy jej může opravit.

Jakmile jednou dokončíte kurz, již nepotřebujete více učitele. Chcete-li se naučit zpívat, přijdete za zpěvákem a učíte se od něj. Pokud chcete být tanečníkem, půjdete za tanečníkem. Až se jednou stanete dobrým zpěvákem či tanečníkem, nemusíte již více přicházet k učiteli. V duchovním životě je to stejné. Potřebujete pomoc na začátku, ale až se jednou stanete velice pokročilými, nebudete již potřebovat pomoc od nikoho.

Když se někdo stane pravým žákem Mistra, necítí, že on a jeho Guru jsou dvě zcela odlišné bytosti. Necítí, že jeho Guru je na vrcholku stromu a on je u paty stromu. Ne! Cítí, že on a Guru jsou jedním, že Guru je jeho vlastní nejvyšší a nejrozvinutější část. Proto pravý žák neshledává žádnou obtíž v odevzdání své nižší části části vyšší. Není pod jeho úroveň být oddaným žákem, protože ví, že jeho nejvyšší i nejnižší část je zcela jeho vlastní.


 
* Ten, kdo tě inspiruje, je tvůj pravý učitel.
Ten, kdo tě miluje, je tvůj pravý učitel.
Ten, kdo tě přinucuje, je tvůj pravý učitel.
Ten, kdo tě zdokonaluje, je tvůj pravý učitel.
Ten, kdo tě ochraňuje, je tvůj pravý učitel.