SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Princezna Diana

Princezna Walesu

 


Princezna Diana a Sri Chinmoy při svém setkání v Kensingtonském paláci
21.května 1997

 

Princezna Diana ke Sri Chinmoyovi

 
"Vím, že se také snažíte zmenšit zbytečné utrpení a opravdu, pomohlo to mnoha, mnoha lidem ... Děkuji Vám za Vaši šlechetnost ducha a posílám Vám od srdce všechno nejlepší."
21.července 1997
Dopis
"Vaše dopisy jsou nesmírně povzbudivé. Skrze toto povzbuzení nacházím sílu pokračovat v boji proti nášlapným minám, což je pro mne tak životně důležité ..."
7. srpna 1997
Dopis

 

Sri Chinmoy k princezně Dianě

 
"Chrám srdce sympatie"

"Princezno Diano,
Tvůj je chrám srdce
sympatie, sebedávání a blaženosti jednoty."
"Princezno Diano,  tvé srdce sympatie pokrývá délku a šířku světa. Přijde čas, kdy tě celý svět nejupřímněji, s nejvyšší láskou a z celého srdce ocení.
V tvém případě se tvé srdce vždy sjednocuje s celou rodinou světa. Svou srdečností jednoty a sympatie inspiruješ celý svět. Nakonec tvé srdce zvítězí."
"Princezno Diano, v tak mladém věku,
kdo by se ti mohl vyrovnat
v nadechování dechu
trpících a umírajících pacientů?"
"Princezna Diana nám dala zahradu svého srdce, jež byla tak překrásná a inspirující. Proto si ji budeme vždy připomínat jako nesrovnatelnou Královnu univerzálního srdce."
"Princezna Diana měla mnoho duchovních kvalit, které právě začaly v jejím životě pučet a rozkvétat stejně tak, jak již její rozkvetlý život služby. Svět ví hodně o dobré práci princezny Diany, stejně jako o jejím osobním a soukromém životě, avšak tato duchovní dimenze je také mimořádně důležitá. Může se říct svrchovaně důležitá."
"Princezno Diano, už tady nejsi.
Tvůj ptáček duše dosáhl Zlatého Pobřeží.
Krvácející srdce světa truchlí nad tvou smrtí.
Tvůj pozemský život byl vlastním Dechem Pána."