SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Svazek 10

9017.

Ne tak jako já,
můj Pán Nejvyšší  nikdy nechce být
kompletní  beze mne.


9028.

Ten, kdo navenek útočí,
má určitě  vnitřní problém

9047.

Nic důležitého  nezávisí
na tvém procesu  myšlení.

9071.

Ihned zastav všechny negativní síly
před tím, než ony zastaví tebe.

9083.

Každá myšlenka na vlastnění světa
nás přivádí na okraj našeho sebezničení.

9083.

Abych byl výhradním vlastnictvím
svého Pána,
musím plakat a plakat uvnitř
a usmívat se a usmívat vně.

9105.

Podle mne, sebedávající
a sebevyhlazující myšlenka
je vskutku dokonalá modlitba.

9110.

Ó hledající, buď moudrý,
hledej Boha bezespánku
a bez dechu.

9111.

Ó hledající, buď moudrý,
čekej trpělivě na Boží
jasný Příchod.

9173.

Milovat  Boha kvůli Bohu
je jediná věc,
kterou potřebuji.
Všechno ostatní
je horší  než zbytečné.

9181.

Pokud máš Mistra,
pak všechno, co ti řekne,
musíš vzít jako božský Příkaz.

9183.

Nedívej se vlevo ani vpravo,
vpřed ani vzad.
Leť vzhůru,
abys dosáhl
svůj určený Cíl.