SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Svazek 14

13.004

Jak sladce, s jakou láskou,
jak sebedávajíce
zkouší má duše
vést  mé srdce
k mému Pánu Nejvyššímu.

13.021


Meditace
je nejvyšší nezbytnost,
pokud je ticho
naše volba.

13.033


Dva zpívající ptáčci :
Mistrovo oko soucitu,
žákovo srdce vděčnosti.

13.039


Neptej se Boha na důvod,
proč se zpožďuje v příchodu k tobě.
Jen běž vpřed mít Jej rád,
více, vždy více.

13.042


Pokud se nestaráš
o své sebenaplnění,
pak  naplnění Boha
bude automaticky tvé.

13.050


Každý hledající si musí vybrat
svůj oblíbený aspekt
svého Pána Nejvyššího,
který jej bude provázet
jeho duchovním pokrokem.

13.051


Pro každého jednotlivce
má Bůh mnoho, mnoho překvapení,
ale On čeká na Jím vybranou hodinu.

13.068


Čeho dosáhneme bojováním?
Ničeho, absolutně ničeho.

13.069


Čeho dosáhneme milováním?
Všeho ve všem.