SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

svazek 24

23.001

Srdce je ta nejposvátnější skutečnost
v každé lidské bytosti.

23.014

Medituj na svůj plamen aspirace,
zvítězíš v Boží Hře.

23.021

Medituj na své sebedávající srdce,
tvůj život se stane Krásou Boha.

23.029

Duchovní učitel
je zlatým mostem
mezi Božím Srdcem
a lidským životem.

23.039

Duchovnost je
rozhodnutím
mezi životem a smrtí.

23.051

Každý si myslí,
že jeho život  je nedoceněný.

23.057

Vidím důkaz Božího Soucitu
ve všech svých činech.

23.065-6

Pláču pro realizaci Boha.
Bůh chce, abych plakal
pro osvobození lidstva.

23.069

Prorocká slova:
tento svět bude přeměněn.