SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Svazek 42.

41.001

Začal jsem svou cestu
jako hledající Boha.
Teď jsem milovník Boha
a cítím,že brzy,
velmi brzy se stanu tím,
kdo Boha opravdu naplní.

41.002

Bůh nechce, abych Jej obdivoval.
Chce jen, abych Jej měl rád
a měl Jej rád a měl Jej rád.

41.010

Skutečně vypadáme božsky
a nanejvýš krásně,
když zavřeme své pusy
a otevřeme svá srdce.


41.011

Bůh je unaven
z našich názorů.

41.012

Bůh po nás chce
jen přesvědčení.

41.013
Téměř většina
lidských přátelství
mají krátký dech.

41.014

Ponoř se hluboko dovnitř -
najdeš svůj Bohem daný domov.

41.015

Žádné rozhodnutí mysli,
žádná přeměna života.

41.018

Oba, Bůh i člověk,
jsou vždy dychtiví
slyšet dobré novinky.

41.021

Jsme v bezpečí,
jen když Bůh vybírá za nás.

41.024

Poslouchat Boha -
to je být vybraným hráčem
v Boží Kosmické Hře.

41.025

Ne člověk,
ale jen Bůh
si zaslouží potěšení.

41.026

V duchovním životě
není nic tak sladkého,
jako oddanost.

41.027

Meditace zastaví
mysl milující zvuk.

41.028

Každé srdce
je
příležitost realizace Boha.

41.029

Každý život
je
výsada manifestace Boha.


 

                                                                 další >