SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

2 - 25

Bůh byl prostě šokován,

když jsem kritizoval nelítostně
Jeho překrásné stvoření.


 

Bůh byl prostě šokován,

když mne uviděl,
jak jsem majestátně a pyšně spokojený
a vůbec se nestarám
o svůj duchovní život.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
jak se můj nanejvýš vzácný život nadšení
povážlivě vytratil.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
že slzy mého oddaného srdce
naprosto chybí.


 

Bůh byl prostě šokován,

když mne uviděl šťastně si hrát
se svými ustavičnými
sebepochybnostmi.


 

Bůh byl prostě šokován,

když mne viděl, jak naslouchám
velmi věrně
své pochybující mysli.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
jak mé vitálno a má mysl
tajně opouštějí
mé aspirující srdce.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
jak do nebes vynáším
svůj život úžasných úspěchů
a nedávám Mu
ani nejmenší zásluhu.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl mé srdce
bez jediné květiny vděčnosti.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl, jak pochybuji
o Jeho Oku
bezpodmínečného Soucitu.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl
mé nepředstavitelné zpoždění
v doručování
Jeho expresních Zpráv.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl mou pochybující mysl,
neklidné vitálno
a zahálčivé tělo
pracovat společně
proti mému aspirujcímu srdci.


 

Bůh byl prostě šokován,

když mne uviděl,
jak sytím tak šťastně a pyšně
svou pochybující mysl.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
že nenaslouchám
Jeho přednáškám
nanejvýš pozorně. 

Bůh byl prostě šokován,

když uviděl,
že uvnitř mého srdce vděčnosti
není ani špetka upřímnosti.


 

Bůh byl prostě šokován,

že si neuchovávám
stejnou krásu a vůni
ve svém oddaném srdci.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
že jsem ztratil
dvě nanejvýš cenné ctnosti:
prostotu a trpělivost.


 

Bůh byl prostě šokován,

že dávám veškerou důležitost
prosazování sebe samého
a ani v nejmenším
Boží Vůli.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
že v mém životě zasvěcené služby
není žádný opravdový
dech upřímnosti.


 

Bůh byl prostě šokován,

když mne uviděl,
jak vstupuji do vlastního
podle sebe vytvořeného
a samolibého života.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
jak rychle ztrácím
inspirující radost
ve svém duchovním životě.


 

Bůh byl prostě šokován,

když mne viděl
neschopného poznat,
co je skutečné odevzdání.


 

Bůh byl prostě šokován,

když mne uviděl,
jak stavím
rychle, velmi rychle,
věž své sebeshovívavosti.


 

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
že tak často
záměrně opomíjím
odpovědnosti
svého stoupání k Nebi.


 

Bůh byl prostě šokován,

když mne uviděl, jak si hraji
šťastně a pyšně
s váhavostí, pochybami
a podezřívavostí.