SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Knihy

Svým duchovním literárním dílem se Sri Chinmoy snaží inspirovat lidstvo. Využívá mnoho forem psaného i mluveného slova, jako jsou básně, eseje, přednášky, aforismy, otázky a odpovědi, příběhy a divadelní hry. Tato rozmanitost jde ruku v ruce se širokou škálou témat, jimž se věnuje: od humorných příběhů z vesnického života a her o životech duchovních osobností až k přednáškám o filozofii jógy a básním vyjadřujícím mystické prožitky.

Na prvním místě stála u Sri Chinmoye vždy poezie, jakožto přirozený prostředek pro vyjádření mystického prožitku. Jeho básně vyjadřují množství duchovních emocí, od pochybností a strachu bloudícího poutníka až po blaženou realizaci osvíceného mistra.

Sri Chinmoy přednášel o duchovnosti na desítkách univerzit po celém světě včetně Oxfordu, Cambridge, Sorbony, Harvardu a Yale.
Prostřednictvím svých knih a přednášek se s námi Sri Chinmoy prostým a jasným jazykem dělí o vhledy do podstaty duchovního života a vztahu hledajícího k Bohu. Odpověděl na tisíce otázek o duchovnosti položených hledajícími na cestě k osobnímu osvícení a přeměně.
Pro výběr z knih Sri Chinmoye navštivte prosím  sekci Knihy vydané v češtině nebo anglické sekce  Sri Chinmoy Library