SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Umění


Sri Chinmoy nazývá své obrazy "Jharna Kala" [čti džarna kala], což v begálštině znamená "fontána umění". Tento název odráží spontánní fontánu tvořivosti, kterou autor zažívá v meditaci a kterou poté vyjadřuje a odhaluje v neobyčejném množství maleb a s použitím nejrůznějších prostředků a podob.

V prosinci roku 1991 začal Sri Chinmoy kreslit ptáčky symbolizující svobodu duše. Od té doby jich nakreslil milióny ve stále rostoucí sérii s názvem "Míroví ptáčci snu o svobodě".Sri Chinmoy maluje a kreslí rychle a spontánně, meditativním způsobem. Jeho mystická, často abstraktní díla - od miniatur až po nástěnná díla - jsou různorodá styly i technikami. Do dnešního dne vytvořil mnoho tisíc maleb a milióny kreseb, vystavoval v galeriích po celém světě.

"Když kreslím, většinou se snažím být v kontemplativní náladě. Snažím se mít mysl bez myšlenek, práznou a klidnou, jak je to jen možné. Vnější mysl je jako hladina moře. Na hladině je moře plné vln a dmutí, je samý neklid. Když se ale ponoříme hluboko dolů, totéž moře je veškerým mírem, klidem a tichem - a tam nacházíme zdroj tvořivosti."
- Sri Chinmoy