SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Prezident Michail Gorbačov

Prezident Sovětského svazu 1985-91
Nositel Nobelovy ceny míru 1990

Michail Gorbačov a Raisa Maximovna při setkání se Sri Chinmoyem
16. října 1994, New York

 

Prezident Gorbačov ke Sri Chinmoyovi

"Vaše milující srdce a hluboká moudrost jsou předmětem mého bezmezného obdivu."
3. listopadu 1992
Dopis
"Doufám, že nový rok bude velmi úspěšný pro všechny vznešené projekty a činnosti, které Vy a Vaše mírová centra podporujete po celém světě."
24. prosince 1992
Dopis
"... Během let se Vámi založené Mírové meditace v OSN staly mocnou silou ... a daly novou energii mírovému hnutí k obnovení duchovnosti a pro další život lidstva."
17. března 1994
Dopis
"Není na světě mnoho lidí, kteří se tak upřímně oddali ideálu lásky k bližnímu, k míru a porozumění a kteří jsou tak obětaví ve svém jednání ..."
"Vaše činy jsou neocenitelné, neboť nemohou být měřeny žádnými ekonomickými ani politickými parametry; jsou vznešené a hojivé pro lidskou duši."
27. března 1995
Dopis
"Ne náhodou věnuje Organizace spojených národů zvýšenou pozornost směřující k duchovnímu pokroku lidských bytostí a Sri Chinmoy jako vedoucí Centra mírových meditací hraje pro celý svět v této vznešené práci významnou roli.“
23. května 1995
Dopis
„Můj Příteli, jste zosobněním zasvěcení Organizace spojených národů jejím vznešeným ideálům..."
18. dubna 2001
Dopis
"Vaše nesmírné a významné aktivity pomáhají lidem žít lepší život v míru, přátelství a lásce ... Každý zná a vysoce oceňuje Vaši práci v Organizaci spojených národů. Jste vskutku spojen s celým světem a Vaší prací je podporovat mírová úsilí a duchovní rozvoj lidstva ...
Čemukoliv se věnujete - umění, hudbě, poezii, kreslení - to vše je spojeno s mírem, mírem mezi lidmi a mírem mezi národy ..."
15. srpna 2001
Dopis

 

Sri Chinmoy k prezidentovi Gorbačovovi

 

„Univerzální klíč k celosvětovému srdci“

 
 
„Prezident Gorbačov:
Člověk mezi miliónem,
srdce mezi miliardou
a duše mezi biliónem.“
 
 
 
 „Jste nejmilovanějším
z několika vyvolených
k ověnčení Otcem-Bohem v Nebi
a Matkou-Bohem na zemi
za své naprosto nesrovnatelné přispění
ke změně tváře a osudu
trpícího světového společenství.“
 
 
 
 „Pěstitel svobody, dárce svobody, blaženost svobody!
Slunce osvobozující noc rozdělení světa.
Fontána lásky a míru, Michail,
rozechvění jednoty země i Nebe.
Gorbačov, Gorbačov, strom mírových květů, všude.
Univerzální klíč k celosvětovému srdci,
světu bez područí.“
 
 
 
 „Dvě Německa vylila
své proudící slzy
a oslepující strach
do vašeho rozlehlého srdce jednoty.“
 
 
 
 „Kéž dnes,
na jeho sedmdesáté narozeniny –
2. března 2001 –
srdce celého světa
nanejvýš vděčně, sladce a úchvatně
zpívá písně vděčnosti Prezidentu Gorbačovovi
pod jeho obrovským stromem života.“
 
 
 

"Připojit se k Prezidentu Gorbačovovi

znamená připojit se k moudrostí zaplavenému kruhu

a obklopit zázrak přeměny světa.“
 
 
 
 „Boží Ruce
s úsměvem a s jistotou
utváří svět
prostřednictvím rukou
svého milovaného syna,
Michaila Gorbačova.“