SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Matka Tereza

Zakladateka Misionářské charity
Nositelka Nobelovy Ceny Míru, 1979


Čtvrté setkání Sri Chinmoye s Matkou Terezou
3. června 1997,  Bronx, New York

  Matka Tereza ke Sri Chinmoyovi
 
"Tak mne těší celá vaše dobrá práce, kterou děláte pro světový mír a pro lidi v tolika zemích. Ať pokračujeme ve společné práci a dělíme se spolu o všechno pro slávu Boha a dobro lidstva."
1. října 1994
Setkání v Domě Misionářské Charity
sousedící  s kostelem Sv.Jiří v Římě

"Všechno co děláte, je pro Boha. Jak překrásné. Díky Bohu. Bůh dělá pro nás oba všechno. Modlete se za mě."
17. října 1995
Telefonický rozhovor.
"Ať spolu pokračujeme v Boží Práci. Jak krásná je celá vaše práce pro světový mír a pro lidstvo. "
13. dubna 1996
Telefonický rozhovor
"Znovu jsem četla vaši knihu o mně, stránku po stránce. Byla jsem z ní tak potěšena."
"Musíte se za mne modlit každý den,. A také se musíte modlit za mé lidi - chudé a umírající lidi. Musíte se za ně modlit."
" Teď poslouchejte. Chci otevřít Dům Misionářské Charity v Číně. Chtěla bych, abyste tam jel se mnou."
27.června 1997
Rozhovor
Matka Tereza telefonovala Sri Chinmoyovi ráno před jejím odjezdem z Bronxu v New Yorku do Kalkaty.
Děkuji Vám za všechno, čím jste pro Boha, za překrásnou práci, kterou jste udělal pro slávu Boha a pro dobro duší. Uchovávám si Vás ve svých modlitbách a počítám s Vaší neustálou podporou ve Vašich modlitbách a obětech, abychom dělali Boží práci s velkou láskou pro Jeho větší slávu."
27. června 1997
Dopis od Matky Terezy napsaný v Bronxu v New Yorku, v odpoledne jejího odletu do Kalkaty. Matka Tereza a Sri Chinmoy se setkali v její Misionářské Charitě v Bronxu počtvrté 3.června, a popáté a naposledy 17.června.
"Všechno co děláte pro svět je pro slávu Boha a pro dobro lidstva. Modlete se za mě stejně jako se já modlím za vás a za všechny vaše projekty pro světový mír. Vaše laskavá práce je prací modlitby a vaše práce modlitby je prací Boha."
27.srpna 1997
Poslední telefonní rozhovor mezi Matkou Terezou a Sri Chinmoyem ve dni jejich společných narozenin."


Sri Chinmoy a Matka Tereza s Mírovou Pochodní v Římě
1. října 1994  Řím

  Sri Chinmoy k Matce Tereze  
"Sestra pozornosti, Matka soucitu"
"Sestro pozornosti, Matko soucitu, božská Terezo,
Každý den Boží Úsměv, Radost a Hrdost stoluje s tvou duší.
Matko, Ty jsi tekoucími slzami a krvácejícím srdcem Kalkaty.
Celý svět z blízka i z daleka se Ti klaní a klaní.
Tvůj život je vůní květiny snu o světovém míru.
Tvůj je dech, jenž staví Věž Uspokojení Boha."

"Matka Tereza:
kroužící pták Kalkaty,
plující Měsíc Indie,
plačící obloha Světa,
rozervaná prohra Země,
tančící bohatství Nebe,
kvetoucí slib Krista,
úroda pýchy Matky Marie."

"Mé sestry a bratři světa,
jste tak slepí, že nevidíte
vlastní Boží podpis
na čele Matky Terezy?"
"Matko,
být v Tvé požehnané přítomnosti
znamená nadechovat se
dechu žijícího soucitu."
"Matko,
Tvůj prostý šepot
změnil tisíce bezvěrců
a nevěřících."
"Pokud někdo na zemi umírá utrpením
a potřebuje někoho, kdo by plakal za něj,
s ním a v něm,
pak může neomylně uvidět
všeobjímající paže Matky Terezy,
jak se rychleji než nejrychleji
k němu blíží."
______________________________________________________
"Matka Tereza dělá mnoho, mnoho věcí
pro zlepšení světa,
ale když smyje
nevýslovné utrpení
nemilovaných
svými tekoucími slzami srdce -
pak to je zdaleka nejlepší."
"Když  Matka Tereza přichází
k osudově nemocným trpícím,
co říká?
"Neboj se , mé dítě, Bůh přichází.
Opravdu, vidím v tobě živoucí přítomnost
samotného Ježíše Krista."
"Matka Tereza je
snílek o štěstí
v srdci trpícího, uvězněného lidstva. "
"Matka Tereza, Matka, Matka, Matka :
Srdce Květiny Lidstva,
Duše Vůně Božskosti."