SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Papež Pavel VI

 

22. března 1972, Vatikán

Papež Pavel ke Sri Chinmoyovi
 
"Toto naše setkání bylo velmi důležité. Vaše a moje poselství je stejné. Až oba dva opustíme tento svět, znovu se setkáme."
22. března 1972
Setkání ve Vatikánu
" Chtěl bych vám říct, že jsem na vaši službu v OSN opravdu hrdý."
27. června 1973
Setkání ve Vatikánu

  Báseň Sri Chinmoye věnovaná papeži Pavlu VI
 
"Výška Soucitu"
"Otče, milujeme vaše oči zářící světlem.
Otče, milujeme vaše srdce Výšky Soucitu.
Vaše duše vítězí v pláči lásky pro mír na zemi.
Požehnáváte naše slabá srdce zrozením důvěry.
Ve vás je uhašena bezdechá žízeň hodin světa.
Ve vás rozkvétá vysoký strom dokonalosti OSN."