SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Nelson Mandela

Prezident Jihoafrické republiky, 1994-99
Držitel Nobelovy ceny míru, 1993
 
Setkání Sri Chinmoye s Prezidentem Mandelou a první dámou paní Graca.   20. září 1998, New York
  Prezident Mandela ke Sri Chinmoyovi
 
„Nedokážu slovy vyjádřit svou radost! To, co děláte, je v zájmu celého lidstva a světa.“
29. ledna 1996
Setkání v sídle Africkém národního kongresu, Johannesburg
 
 
„Činí mě pokorným vyjádřit narozeninové přání pro člověka vašich vedoucích schopností, neboť jste se vyznamenal jako vynikající voják míru.“
27. srpna 1996
Dopis
 
 
„Nesmírně rád se dozvídám o úžasné mírové kampani, do které jste se pustil, můj bratře... Věnuji velkou pozornost vaší práci, můj bratře, a upřímně doufám, že vaše úsilí bude korunováno úspěchem.“
14. dubna 1997
Dopis
 
  
„Můj bratře v míru, ...vážíme si nesmírného příspěvku, který vy a vaše mírové hnutí přinášíte k posílení světového míru. Lidé naší země od vás s pokorou a zároveň s poctou přijímali inspiraci a povzbuzení v době našeho boje o demokracii.“
26.srpna 1997
Dopis
 
 
 „Vaše neúnavné úsilí a neustálé cestování po světě, abyste šířil poselství míru a jednoty lidstva, jsou vskutku obdivuhodné, můj bratře, a vašim mírovým iniciativám nabízíme veškerou svou podporu a povzbuzení...Buďte ujištěn, že ve všem, co děláte pro nastolení míru ve světě, máte naši plnou podporu.“
26. srpna 1997
Dopis
 
 
 „Mírová centra, která jste založil v rozličných částech světa, jsou kritická pro přežití lidstva...“
13. dubna 1999
Dopis
 
 
 „Za posledních třicet let bezpočet velvyslanců a zaměstnanců Organizace spojených národů zažilo vaše mírové meditace v OSN. Vaše duchovní aktivity přispěly k pozvednutí standardu lidstva k novým výškám. Jsem hrdý na to, že Jihoafrická republika je jednou ze 60 [nyní 152] zemí, které zasvětily sebe a svůj lid k podpoře míru a přátelství jako Národ Květů míru Sri Chinmoye (Sri Chinmoy Peace-Blossoms-Nations).
10. července 2000
Dopis
 
 
 „Vaše práce inspirovala k duchovnímu růstu, odrazu a blahobytu, obzvláště vzhledem k současným a nebývalým útokům na lidstvo... Váš hlas je hlasem zdravého rozumu, jehož si všichni musíme všímat.“
27. srpna 2001
Dopis
 
   Sri Chinmoy k Nelsonu Mandelovi  
„Vrcholný pilíř Matky Země“
 
Náš milovaný prezidente Mandelo, ó Nejvyšší Kormidelníku Jihoafrické Lodi, tady v této menší než nejmenší místnůstce jste ztělesnil kanoucí slzy a krvácející srdce své milované země.
26. prosince 1995
Z modlitby Sri Chinmoye během jeho návštěvy vězeňské cely prezidenta Mandely na ostrově Robben .
 
 
 „Nelson Mandela, mučedník utrpení nejvyšší.
Úsměv vysokého Nebe a sen útěchy země.
Vaše srdce vyhrálo volbu obdivu světa.
Uvnitř, navenek, dokonalý hlas spravedlnosti.“
 
 
 „Milovaný Prezidente Mandelo, ó otče zakladateli svobodné a demokratické Jihoafrické republiky, vaše posvátná dohoda s vaším lidem navždy a navždy potrvá. Duhový národ bude zářit po celou Věčností svými mnoha jasnými a překrásnými barvami. Nikdo nedokáže zastínit jeho světlo. Nikdo nedokáže zakalit jeho slávu.“
 
 
 „Říká chudším než nejchudším lidským bytostem
všemi možnými způsoby:
’Sněme společně.
Zlaté Svítání brzy rozpukne.“
 
 
 „Kdokoliv opravdu touží
napravit utrpení lidstva,
cítí za sebou stoprocentní
živoucí přítomnost Mandelova srdce.“