SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Absolutno

Žádná mysl, žádný tvar, jen Já jsem;
nyní ustala veškerá vůle a myšlenky,
poslední tanec Přírody,
jsem tím, koho jsem hledal.

Království Blaženosti, odhalené, nejzazší,
za tím, kdo poznává i poznaným,
konečně se těším z nesmírného klidu,
tváří v tvář Jedinému.

Prošel jsem tajnými cestami života,
stal jsem se Cílem.
Neměnná Pravda je zjevena,
Já jsem cesta, Bůh Duše.

Můj duch si je vědom všech výšek,
jsem tichý v jádru Slunce,
nesměňuji nic s časem a činy,
má kosmická hra je skončena.