SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Ego a pochybnost

Úvod

Ego a pochybnost: dva hltaví bratři. Nedovolme, aby náš vnitřní život byl zabit těmito dvěma nebožskými nepřáteli uvnitř nás. Vyžeňme je okamžitě a navždy z našeho vědomí. Jak? V této neocenitelné knize nám Sri Chinmoy říká jakým způsobem.

Ego

Jak překonat ego


Otázky a odpovědi o egu:

Občas cítím, že trpíme, protože jsme odkázáni na milost našeho ega. Jak můžeme ukončit toto utrpení?

Jak můžeme jít po duchovní cestě rychleji?

Jak mohu vyléčit své problémy s egem?

Cožpak není nutné těšit Boha, předtím než těšíme sami sebe?

Jak poznáme, zda pouze netěšíme naše ego?

Jak můžeme ego překonat?

Je pokora v duchovním životě skutečně velmi důležitá?

Jak můžeme být osvobození od ega?

Může lidské ego zažít opravdovou vnitřní radost?

Když se snažím zbavit ega, zdá se, že jsem jím více spoután.

Proč „já“ tak vytrvale pátrá po tom, zda je „já“?

Vyčerpá se ego postupně, když sytíme jeho požadavky?

Posílí společnost s osobou s velmi silným egem naše vlastní ego?

Jakým způsobem je stvoření odděleno od Stvořitele?

Co se stane s lidským egem, když je překonáno?

Když je lidské ego překonáno, je možné sklouznout zpátky do egocentrismu?

Mohl byste něco říci k přeměně osobního vědomí na univerzální Vědomí a k smrti lidské osobnosti?

Jsou chvíle, kdy mi mé ego dává pocítit, že jsem úžasně dobrý, a jindy mě nutí cítit, že jsem úžasně špatný.

Jak se dá ego nejlépe překonat?


Pochybnost: pomalý jed

Pochybnost, víra a aspirace

Když pochybujeme o sobě, stáváme se tím, kdo opravdu ztrácí

Otázky a odpovědi o pochybnosti:

Musí bojovat s pochybností i vysoké duše, které byly osvobozeny v předchozí inkarnaci?

Proč duchovní Mistr zůstává se svými žáky, když se tak často stávají obětí pochyb?

Ddá se popsat realizace Boha jako stav, kdy nemáme vůbec žádnou pochybnost, kdy máme absolutní kontrolu nad pochybností mysli?

Ústí nepřítomnost pochybnosti v absolutní víru?

Když přijdu do Centra, napadají mě takové pochybnosti, jaké nikdy nemám, když jsem doma. Čím to je?