SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Křídla radosti

Obsah


 1. Život v radosti 
 2. Meditace: Klíč k vnitřnímu životu 
 3. Jed pochybnosti a nektar víry 
 4. Nepřítel strach a hrdina odvaha  
 5. Klenot pokory  
 6. Od starostí k jistotě 
 7. Síla lásky 
 8. Od horečky žárlivosti k srdci jednoty 
 9. Dva rychlí běžci - veselost a nadšení 
 10. Sestup soucitu 
 11. Pěstování stromu trpělivosti 
 12. Dech nové naděje  
 13. Mír: návrat ke Zdroji 
 14. Naši celoživotní přátelé: prostota a upřímnost 
 15. Sněhobílé květy čistoty 
 16. Tanec světla 
 17. Křídla radosti 


 Předmluva


Moji drazí přátelé, moji bratři a sestry, jsem člověk modlitby, jsem student míru. Modlím se k Božskému Otci, aby vynesl do popředí všechny vaše božské kvality a aby je zvětšil v nezměrné míře. Modlím se k Bohu, aby každému z vás daroval poselství Svého snu, kterým je mír. Také se k Němu modlím, aby vám dal radost v nekonečné míře.
Cítím, že mír ve světě může nastat prostřednictvím modlitby, meditace a zasvěcené služby. Každý člověk se musí pokoušet činit ostatní šťastnými, protože je to pouze skrze štěstí, jak můžeme dosáhnout míru. Dokážeme-li někomu láskyplně a upřímně nabídnout štěstí, pak tento člověk bude mít vůči nám pouze dobrou vůli. Ze štěstí tedy získáváme mír a z míru získáváme štěstí. Tyto dvě věci jsou neoddělitelné.
Náš svět, bohužel, ještě nespatřil tvář míru ani nepocítil srdce míru. Proč? Právě proto, že se snažíme míru dosáhnout jen pomocí jasu a lesku naší mysli. Dokud se budeme pokoušet budovat mír pouze silou a schopnostmi své mysli, nešťastně selžeme. Uspějeme pouze tehdy, když budeme využívat schopností svého srdce.
Zážitky srdce nás posilují, rozšiřují náš obzor a dávají nám pocítit, že jsme všichni jedna rodina s jediným domovem. Každý z nás je poutník. Na svých křídlech radosti a se svými vždy novými sny leťme po obloze lásky a naděje. Skrze svou lásku svět uvidíme a pocítíme jako náš zcela vlastní. Svým slibem zvětšíme krásu a božskost všech lidských bytostí a všech národů.
S nejvyšší pokorou, upřímností a oduševnělostí se modlím k našemu nebeskému Otci, aby nám požehnal novým tisíciletím snů, které pozvednou vědomí lidstva a učiní zcela každou lidskou bytost nanejvýš dokonalou.