SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Bůh byl prostě šokován

Na základě své neoddělitelné jednoty s dušemi svých studentů po celém světě jsem se odvážil napsat tuto knihu pro jejich nejrychlejší duchovní pokrok.
Vezme-li kdokoli tato srdcervoucí a duši podněcující poselství vážně a s oddaností a bude na nich pracovat radostně, statečně a bezvýhradně, nepochybně se zanedlouho stane nanejvýš vybraným dítětem-hrdinským bojovníkem našeho Pána Absolutního Milovaného Nejvyššího, aby bojoval proti odvěké noci nevědomosti a dosáhl Jeho plného projevení zde na zemi.

Sri Chinmoy


Bůh byl prostě šokován,


když uviděl mou ohavnou
a navíc bezesporu neomluvitelnou
nedbalost, co víc – bezcitnost,
s jakou Ho nesytím
každý den
v časných ranních hodinách
svou modlitbou a meditací,
což tak zoufale potřebuje
a právem si zaslouží.


                                                                 další >