SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Pták v kleci, pták na svobodě

Výběr z básní Sri Chinmoye

Věnováno památce mého bratra Chitty.

Předmluva

Básně v této sbírce vybíral sám básník. Pocházejí z let 1971 až 1998 a byly sesbírány z jeho následujících vydaných prací:

Tajemství mého Pána odhalena (My Lord´s Secrets Revealed, 1971)
Má flétna (My Flute, 1972)
Zahrada světla a lásky (The Garden of Love-Light, 1973)
Tanec života (The Dance of Life, 1973)
Křídla světla (The Wings of Light, 1974)
Cíl je dosažen (The Goal Is Won, 1974)
Evropské květy (Europe-Blossoms, 1974)
Nejvyšší, nauč mě, jak plakat (Supreme, Teach Me How to Cry, 1974)
Nejvyšší, nauč mě, jak se odevzdat (Supreme, Teach Me How to Surrender, 1975)
Dokonalost překonávání (Transcendence-Perfection, 1975)
Píseň osvícení a tanec osvobození (Illumination-Song and Liberation-Dance, 1976)
Deset tisíc květinových plamenů (Ten Thousand Flower-Flames, 1979-83)
Mých padesát lét vděčnosti (My Fifty Gratitude-Summers, 1981)
Jsem připraven (I Am Ready, 1982)
Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace (Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, 1983-98)
Modlím se předtím, než vzpírám (I Pray Before I Lift, 1986)
Ó mé srdce (O My Heart, 1988)
Jsem po Bohu hladovým srdcem svého života (I Am My Life´s God-Hunger-Heart, 1994)
Můj Pane, modlím se k Tobě (My Lord, I Pray to You, 1994)
Zážitky moře míru a nesmírnosti (Immensity-Peace-Sea-Experiences, 1995)
Síla a láska (Power and Love, 1996)
Dnes (Today, 1996)
Mé ráno začíná (My Morning Begins, 1996)
Můj večer se snáší (My Evening Descends, 1996)
Dva Boha obveselující rivalové (Two God-Amusement-Rivals, 1996)
Věda a příroda (Science and Nature, 1996)
Matka Indie (Mother India, 1997)
Jdu ven, vcházím dovnitř (I Go Out, I Come In, 1997)
Boží Velikost a Boží Dobrota (God´s Greatness and God´s Goodness, 1998)
Létám a létám a létám (I Am Flying and Flying and Flying, 1998)
Lotosové Nohy mého Pána versus mé oddané srdce (My Lord´s Lotus-Feet Versus My Devotion Heart, 1998)
Odchod na odpočinek nedovolen (Retirement Not Granted, 1998)
Eso Eso Prabhu (1998)
Sedmdesát sedm tisíc stromů služby (Seventy-Seven Thousand Service-Trees, 1998)