SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Everest aspirace

Everest: nejvznešenější vrchol nejvyššího pohoří světa.

Aspirace: vědomý vnitřní pláč člověka po tom, aby vystoupal až k tomu Nejvyššímu.

 

Jak nepředstavitelnou radost bychom udělali svému Stvořiteli naším nezměrným vnitřním pokrokem, kdyby se naše lidské vědomí dokázalo ve světě aspirace pozvednout k výšinám Everestu!

Everest: bytostný symbol nedosažitelného - cíl, kterého může být dosaženo pouze díky nadlidskému úsilí a odhodlání.

Aspirace: mocná touha lidstva dostat se daleko za říši všednosti a každodennosti. Kdyby náš vnitřní pláč dosáhl k samému vrcholu nejvznešenější schopnosti, kterou nám Bůh dal, pak bychom měli nejvyšší Aspiraci - Aspiraci Everestu.

Tyto promluvy plné inspirace, napsané někým, kdo došel až na vrchol, jsou nejlepším a nejjistějším ukazatelem pro ostatní, kteří také chtějí jít vzhůru k tomu nejvyššímu, kupředu k tomu nejvzdálenějšímu a do nitra k tomu nejhlubšímu. Nejsou určeny mysli, ale srdci a duši hledajícího - s krásou poezie, jasností prózy a hloubkou písma. A jako to nejlepší ze všech tří forem se mají přečíst a číst znovu, mají se studovat a učit nazpaměť a mají se často připomínat, protože nesmrtelné květy jejich poselství nikdy neuvadají, ale stále rostou a rozvíjejí se, projasňují se a kvetou spolu s prohlubujícím se a rozšiřujícím se vnitřním vědomím aspirujícího čtenáře.

 

*Poznámka překladatele: Podkladem této úvodní kapitoly je anglický titul knihy "Everest Aspiration". Je to hra dvou slov, která se navzájem doplňují a navzájem podporují svůj vnitřní význam zcela nezastupitelným způsobem. Everest - nejvyšší hora světa, to nejvyšší na vnější úrovni. Aspirace - vnitřní pláč, který člověka pozvedá k tomu nejvyššímu na úrovni vnitřní.

I když čeština doslovný překlad tohoto titulu neumožňuje, věříme, že námi zvolený název "Everest aspirace" plně vystihuje vše potřebné.

 

 

OBSAH

 

Modlím se, medituji

Co máme a co nemáme

Nevím

Sen a skutečnost

Uspokojení

Výše Soucitu a Světlo Spravedlnosti

Má touho

Zkratka, kratší zkratka, nejkratší zkratka

Jsem vděčný

Usmívejme se, milujme a přijměme

Představivost

Moji celoživotní přátelé

Aspirace

Realizace

Pomíjivý život

Chci se osvobodit

Zážitek a realizace

Jsi duchovní

Duchovnost

Ničení, vlastnění a osvícení

Očekávání

Život modlitby a život meditace

Jsi dokonalý

Jóga je jednota

Intuice

Dokonalost

Máš-li, přijď ke mně

Mám výsadu

Probuď se!

Netrpte!

Božské dary

Spoléhám se na Slib Boha

To nestačí

Uvědomění, oddanost, oduševnělost a nesobeckost

Nenapodobuji, nezačínám

Proč se schovávám?

Připravuji se

Pokora a Soucit

Poslušnost

Potřebuji více

Spása, osvobození, realizace, dokonalost a uspokojení

Zkoušení

Dárky

Kdo je vítěz?

Dva vlaky

Kdo to klepe?

Tajemství Boha a tajemství člověka

Něco nám schází

Červené světlo

Včera byl čas

Být božsky velký

Chceš-li být velký

Jsme Bohu vděčni

Tři nesmrtelné věci

Náš milovaný Nejvyšší je připraven

Žebrák Soucitu a hrdina Spravedlnosti

Žít ve světě touhy

Chtěl jsem říci Bohu

Žil jsem pouze dvakrát

Dnes budu zpívat

Smysl života

Má božská pouť

Dělat něco pro Boha

Přijetí

Prázdné chvíle

Jsi otevřený malé změně?

Král nevědomosti, člověk touhy, Bůh Soucitu

Nikdy není příliš pozdě

Bůh stvořil svět kulatý

Dávám?

Co dělám?

Bez člověka a bez Boha

Zvláštní poselství

Přeměna

Proč se nedělím?

Náhradníci

Dál jsem se modlil

Novost

Proč pospícháš

Snění a plánování

Jsi Lampou Boha?