SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Ó můj Pane Krásy

Jsi krásný, krásnější, nejkrásnější.
Krása nepřekonatelná v Rajské zahradě.
Ať Tvůj Obraz zůstává ve dne v noci
v naprosté hloubce mého srdce.
Bez Tebe, mé oči nevidí -
vše je iluzí, vše je pusté.
Všude kolem sebe, uvnitř i vně,
melodii temných bolestí slyším.
Můj svět je naplněn nesnesitelnými bolestmi.
Ó Pane, ó můj krásný Pane,
ó můj Pane Krásy,
kéž jsem v tomto životě, byť i jen na prchavou vteřinu,
 požehnán darem spatřit Tvou Tvář.