SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Vědomí v astrálním světě

Tak, jak tomu rozumím, existují určité podoby, které nejsou ve skutečnosti dušemi lidí, ale jsou to pouze podoby v astrálním světě. Vysvětlil byste, prosím, jaký druh vědomí mají tyto podoby bez duše z astrálního světa?

Vědomí je všeprostupující. Vědomí máte vy, mám ho já, má ho každý. Vědomí je světlem, které ztělesňuje samotný život. Světlo a život, život a světlo obsahují vědomí. Avšak život, který má vědomí v astrálním těle, nepůsobí ve fyzickém světě, ani se ho neúčastní. Když vědomí pracuje na určité úrovni, musí se této úrovni přizpůsobit. Jestliže si přejeme naplnit nezbytné požadavky vnějšího světa, vědomí, které pociťujeme nebo vidíme na astrální úrovni, není příliš uspokojivé.