SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Svět duchů

Co jsou to duchové nebo vitální bytosti?

Vyděsila by vaše transcendentální fotografie tyto vitální bytosti? A odehnala by je, kdyby nás napadly, když, řekněme, jdeme po ulici?

Existuje způsob - ne pro duchovního člověka, ale pro obyčejného člověka - jak bojovat, když ho napadne nějaký duch? Je něco, co se dá dělat? Ve filmu Drakula a v podobných filmech mají lidé kříže a všemožné náboženské předměty, které duchovi brání, aby jim ublížil.
Stává se to často?
Stávají se takové věci v některých částech světa častěji než jinde? Protože je v Indii více okultistů než v Americe, jsou tam takové případy častější?
Ale v Americe to nepoznají.

Jak se duch zmocní člověka? Jak získá přístup k jeho vědomí? Prostě tam vnikne?

Rád bych pochopil rozdíl mezi duší a duchem. Vím, že jsou to dvě úplně rozdílné věci, ale nemohu rozdíl mezi nimi pochopit.

Pokud k nám přijde duch, jak můžeme poznat, je-li to duch dobrý, nebo zlý?

Může duch člověku pomoci?

Četl jsem, že každý člověk má nějaké průvodce, kteří jsou s ním spojeni a k nimž se může modlit. Je to pravda?

Když pálíme vonné tyčinky a máme zapálené svíce, zjednodušuje nám to vyvolávání duchů?

Jak vznikly nepřátelské síly?

Přijde někdy doba, kdy nikde nebudou nepřátelské síly?
Když bojujete, máte armádu?
Jsou to vaše vnitřní bytosti nebo také bytosti jiné?
Je zbraní koncentrace?
Povoláváte někdy své žáky, aby bojovali v těchto bitvách?

Když mluvíte o bojích s nepřátelskými silami, jde o to snést něco shůry a někoho tím naplnit? Nebo je to skutečně nějaký druh zápasu, kterého se účastníte? Když bojujete s nepřátelskou silou, jak se to liší od pouhé meditace a snášení světla a míru?

Byl jste někdy posedlý nějakým duchem?

Děje se na Západě například to, že zlí duchové do někoho vstoupí a ostatní si myslí, že jde o nějakou nemoc? Mohly by některé psychiatrické případy být ve skutečnosti případy, kdy do někoho vstoupila zlá síla?
Kdybyste jí nepomohl, zůstaly by s ní ty síly po celý život, nebo by ji časem opustily?
Co se stane s takovou duší v další inkarnaci? Je zničena?

Jak poznáte rozdíl mezi člověkem, který chce mít moc, protože je posedlý jednou takovou bytostí, a člověkem, který chce mít moc, protože je to v jeho podstatě, protože není duchovně vyvinutý?

Existuje nějaký způsob, jak s těmito bytostmi bojovat?

Proč duše, která před mnoha lety opustila tělo, potřebuje žádat hmotné věci, konkrétně lebku (vztahuje se k historce, kdy duch třásl postelí člověka, který vzal ze hřbitova starou lebku)? 
Ale co se s těmito dušemi stane? Nejsou svobodné, jsou stále jaksi vázány na své dřívější životy.
Jak se z něho nakonec dostanou?
Co jsou to duchové? Jsou to vitální bytosti mrtvých lidí?

Jsou příběhy o domech, kde straší, pravdivé?
Mohla je ta paní také slyšet, nebo jste je slyšel jenom vy?
Věděli duchové, kdo jste? Dělali to naschvál?
Kdybyste tyto duchy nevyhodil, odešli by sami?

Může duchy vidět každý, nebo jen určití lidé?
Cítí duchové vůči těmto lidem nějakou osobní zášť?
Co hřbitovy? Jsou tam duchové?