SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Hathajóga a fyzické zdraví

Otázka: Je hathajóga nezbytná pro koncentraci, meditaci a kontemplaci? Je nepostradatelná pro realizaci Boha?

Sri Chinmoy: Pokud vaše tělo není dostatečně silné, potom dnes budete trpět bolestí břicha, zítra budete mít bolest hlavy a další den budete mít nějaké jiné onemocnění. Přirozeně nebudete schopni se koncentrovat nebo meditovat. Z tohoto důvodu je důležité udržovat tělo zdravé. A ásany hathajógy jsou pro tělo daleko lepší než prudká cvičení Západu. Ásany utiší vaše tělo, pokud je nebudete dělat přes míru. Jsou-li ásany prováděny příliš dynamicky, mohou probudit agresivní pocity. Ale pokud je děláte správně, získáte laskavé, mírné, jemné vibrace.
Hathajóga nám může duchovně trochu pomoci, ale musíme vědět, kde stojíme na naší duchovní cestě. Jsme-li velmi neklidní, můžeme na počátku provádět hathajógu, abychom se naučili sedět klidně a tiše. Ale pokud nejsme neustálou obětí neklidu, pak dokonce i když jsme naprostými začátečníky, hathajóga není zapotřebí, protože když vstoupíme do meditace, automaticky vstupujeme do klidného, tichého stavu. Cvičením hathajógy cítíme, že ovládáme a ukázňujeme náš život. Ale pokud řádně meditujeme a z naší meditace do nás vstupuje životní energie, automaticky je náš život disciplinován. Božský Mír a Světlo, které potřebujeme, nikdy, nikdy nemůžeme získat skrze hathajógu.
Tak jako nám cvičení jógy přinesou klid a ticho, dechová cvičení nám přinesou rovnováhu. Nicméně toto není skutečný mír. Je to pouze dočasný klid. Koncentrace, meditace a kontemplace jsou jediný způsob, který nám dá pravý mír.
Je-li vaším cílem udržet tělo uvolněné a zdravé, pak vám hathajóga určitě pomůže. Ale chcete-li dokončit svůj běh ve vnitřním životě, musíte začít chodit do školy koncentrace, meditace a kontemplace. Hathajóga je jako školka, zatímco vaším cílem je získat doktorát. Je mnoho vynikajících studentů, kteří nechodili do školky. Přeskočili školku a šli přímo do základní školy a odtud pokračovali na střední školu a univerzitu.
V Indii jsou stovky a tisíce opravdových hledajících, kteří nikdy neprováděli žádná cvičení. Náhodou jsem byl v ašrámu, kde jsem prováděl fyzické cvičení kvůli tělu, ale dokonce ani v tomto ašrámu duchovní Mistr nikdy nedoporučoval, aby aspirující prováděli ásany pro to, aby učinili duchovní pokrok. V mnoha duchovních společenstvích v Indii nejsou ásany nikdy prováděny. Hledající začínají přímo s aspirací a meditací.
Pokud člověk cítí, že tím, že se stane odborníkem v hathajóze, bude moci realizovat Boha nebo dělat rychlý pokrok na cestě k realizaci, potom si přeji říct, že se mýlí. Na zemi je mnoho lidí, kteří provádějí fyzická cvičení a udržují svá těla nanejvýš zdravá. Jsou zápasníci, akrobaté a atleti, kteří jsou velmi silní a zdraví, ale v této inkarnaci pro ně realizace Boha není míněna. Jsou silní fyzicky, ale nestarají se o duchovní sílu. Naštěstí nebo naneštěstí není žádný přímý vztah mezi fyzickou a duchovní silou nebo kapacitou. Každá indická vesnice má stovky chlapců, kteří mohou předvést daleko lepší představení hathajógy, než dokáží svámí zde. Příroda je naučila, Matka Indie je naučila. Ale pro tyto chlapce zůstane realizace Boha ještě dlouho vzdáleným pláčem. Musíme vědět, co skutečně chceme. Hathajóga má k nabídnutí cosi, co je velmi omezené, a meditace má k nabídnutí cosi, co je naprosto neomezené. Pokud řeknete: „Ať dosáhnu nejprve omezené věci a pak vyrostu do neomezené,“ je to v pořádku. Na druhou stranu, pokud máte kapacitu a ochotu vstoupit přímo do rozlehlého oceánu, Bůh vás nebude žádat, abyste plavali v bazénu. Ale pokud nemáte schopnost skočit přímo do oceánu, pak Bůh řekne: „Jdi do bazénu a chvilku si užívej.“
Moje jóga nebude říkat nic proti hathajóze, ale zároveň má jóga cítí, že vnitřní síla také dodá vnější sílu. Tím chci říci, že pokud skutečně miluji Boha, můj věčný Otec se postará o potřeby mého těla. Dá mi dostatečně silné tělo, které mi umožní pokračovat v mé vnitřní práci. Jsem-li připraven zasvětit sám sebe nebo nabídnout cosi svému Milovanému, svému Otci, pak On přirozeně bude myslet na potřeby mého těla, neboť ví, že pokud nebudu mít fyzickou kapacitu, nebudu schopen naplnit Jej jako božský nástroj a pracovat pro Něj na zemi.
Takže pokud chcete provádět ásany pět nebo deset minut denně, abyste udrželi své tělo zdravé, můžete tak činit. Ale pokud chcete cvičit hathajógu dvě hodiny předtím než začnete meditovat, bude to naprosté plýtvání časem.

Otázka: Jak je důležité fyzické zdraví?

Sri Chinmoy: Aspirací naší duše a svým vnitřním zasvěcením a odevzdáním budeme schopni dosáhnout Nejvyšší Pravdy. Po realizaci Nejvyššího Jej musíme naplnit tím, že Jej budeme na zemi projevovat. Ale abychom projevili Nejvyššího, to Nejvyšší na zemi, fyzické zdraví je naprosto nezbytné. Pokud Jej chceme odhalit a projevit, musí být tělo naším božským nástrojem. Pokud fyzické není zdravé, projevení se vůbec nemůže uskutečnit anebo se může uskutečnit do velice omezené míry. Z tohoto důvodu musíme věnovat určitou pozornost sportům a cvičení. Jinak budeme po celou dobu slabí a nemocní. Neznamená to, že musíme být nejlepšími světovými běžci nebo atlety. Ale podle nezbytnosti našeho vnitřního vývoje musíme udržovat tělo zdravé. Tělo potřebuje řádný výcvik, aby bylo zdravé a mohlo přijmout poselství duše. Je-li tělo silné a zdravé, může otevřeně přijmout poselství duše a my se můžeme stát dokonalou nádobou, dokonalým nástrojem. V tu chvíli jdou aspirace duše a aspirace těla společně.
Takže prosím pravidelně cvičte. Vaše silné tělo bude jednoho dne zapotřebí pro projevení Nejvyššího. Čím výše, čím hlouběji jdete, tím více bude pro vás nezbytné odhalit a projevit svou vnitřní božskost, a pro toto projevení má fyzické zdraví nejvyšší důležitost.

Otázka: Řekl byste, že ásany jsou potřeba více na Západě, aby pomohly lidem relaxovat, protože lidé z Indie a Orientu již mají více míru mysli, než máme my?

Sri Chinmoy: Do určité míry je pravda, že na Západě je velké napětí a že lidé na Západě potřebují mír mysli. Ale na Východě, obzvláště v Indii, je ohromná chudoba, a tato chudoba také vytváří úzkost, starosti, napětí a nepokoj.
Ásany pomáhají tělu uvolnit se. Jsou velice dobrým způsobem, jak udržet tělo pružné a v dobrém stavu. Ale pokud očekáváte mír mysli tím, že uvolníte tělo, budete zklamáni. Uvolnění, které získáte z ásan, není skutečný mír. Pokud chcete získat nekonečný Mír, věčný Mír nebo změnu ve svém vnitřním vědomí, ásany vám významně nepomohou.

Otázka: Chce-li někdo meditovat a zároveň provádět hathajógu, měl by meditovat předtím, než začne cvičit?

Sri Chinmoy: Pokud provádíte cvičení hathajógy, je lepší je dělat před meditací. Po cvičení si prosím asi patnáct minut vleže odpočiňte, a teprve potom meditujte. Ale provádíte-li hathajógu, prosím nedělejte více než pět nebo šest cvičení denně. Ti, kteří denně meditují, by neměli trávit hathajógou více než půl hodiny. Každý den můžete dělat některá základní cvičení a některá další, ale nepokračujte v tom déle než půl hodiny. Cvičíte-li hathajógu hodinu a půl a pak chcete meditovat, bude pro vás velmi obtížné vstoupit do meditace.

Otázka: Mám problémy se sezením v lotosové pozici.

Sri Chinmoy: Není to vůbec nezbytné. Jediná věc, kterou byste měla dělat, je udržovat páteř vzpřímenou. Někteří lidé sklesnou na židli nebo se zkroutí, ale to není dobré. Lotosová pozice je dobrá, protože udržuje tělo tiché. Ale mnoho lidí zůstává v lotosové pozici tři nebo čtyři hodiny a jejich mysl se stále potuluje, zatímco někdo jiný může sedět na židli s myslí klidnou a tichou. Hlavní věcí je udržet páteř vzpřímenou a mysl bez myšlenek.

Otázka: Je nezbytné dávat ruce do nějaké zvláštní polohy, když meditujeme?

Sri Chinmoy: Není vůbec nezbytné mít ruce v nějaké zvláštní poloze. Meditace by měla být prováděna vnitřně a oddaně. Pokud máte vnitřní klid a ticho, nemusíte se starat o svoji vnější podobu. Ať ruce zůstanou tam, kde jsou. Hlavní věc je meditace. Když meditujete, celá vaše fyzická, vitální a mentální existence by měla vstupovat do vaší meditace.
Co se týká vnitřní zkušenosti, můžete si ruce položit kamkoliv. Důležité je udržet je uvolněné. Můžete je nechat spočinout na svých kolenou, dlaněmi dolů, napolo sevřené. Anebo existují rozličné mudry s prsty v různých polohách, ale jsou pomocí pouze pro začátečníky, pokud inspirují fyzickou mysl, aby vstoupila do hlubšího vědomí. Chcete-li vědět více, existuje celý předmět zvaný hasta mudra. Hasta znamená ruka; mudra znamená postavení. Zabývá se polohami prstů a rukou.

Otázka: Jaký je duchovní účel soutěživých sportů?

Sri Chinmoy: Naším cílem není stát se nejlepším světovým atletem. Naším cílem je udržet tělo zdravé, vyvinout si dynamiku a dát vitálnu nevinnou radost. V soutěživých sportech by naším prvotním cílem nemělo být překonání ostatních, ale neustálé překonávání sebe samých. Ve vnějším životě, když běžíme se svými přáteli, vidíme, kdo je ve skutečnosti nejlepší. A svou vlastní kapacitu nemůžeme pořádně ocenit, dokud nemáme nějaké srovnávací měřítko. Závodíme ne proto, abychom porazili ostatní, ale abychom vynesli do popředí svou vlastní kapacitu. Naše nejlepší schopnost vychází do popředí jen tehdy, jsou-li kolem nás jiní lidé. Inspirují nás, abychom vynesli do popředí naši největší schopnost, a my inspirujeme je, aby vynesli do popředí svou největší schopnost. To je důvod, proč máme soutěživé sporty.
Pokud se můžeme naučit účastnit se soutěživých sportů oddaně, potom získáme opravdovou radost a učiníme opravdový duchovní pokrok. Ale soutěžíme-li egoisticky, jsme nuceni trpět, jak uvnitř, tak navenek. V tomto případě dokonce i když budeme první, nezískáme požehnání od Nejvyššího, a když nebudeme první, budeme proklínat sami sebe.

Otázka: Může být pratjahára praktikována nezávisle na dalších sadhanách?

Sri Chinmoy: V duchovní sadhaně neboli disciplíně je osm kroků: jama, nijama, ásana, pránajáma, pratjahára, dhárana, dhjána a samádhi. Jama je sebekontrola a morální abstinence, nijama je přímé dodržování chování a charakteru, ásany jsou pozice těla určené pro utišení těla a pro to, aby z něj učinily vnímavý nástroj, pránajáma je systematické dýchání, které pomáhá k utišení a kontrole mysli, pratjahára je stažení se ze života smyslů, dhárana je ustálení vědomí v Bohu, dhjána je meditace a samádhi je trans, naprostá jednota individuálního vědomí s univerzálním vědomím.
Nemusíme jít skrze všechny stupně, jakmile jednou začneme vědomě aspirovat. Nemusíme jít skrze ásany hathajógy a skrze pránajámu, abychom vstoupili do meditace. Sebekontrola, stažení se od smyslového života a upevnění vědomí na Boha jsou do určité míry nezbytné, předtím než může začít pravá aspirace. Ale jakmile jednou aspirace vstoupí do našeho neosvíceného lidského života, naše cesta začala. Máme-li aspiraci, můžeme začít s koncentrací, meditací a kontemplací.
Chcete-li cvičit pratjaháru, stažení své ven vycházející energie a její zaměření na jeden určitý aspekt vaší vlastní pravé bytosti a vědomí, pak má vrcholnou důležitost aspirace. Nemusíte jít skrze jamu, nijamu, ásanu a pránajámu. Vstoupíte-li opravdově na pole aspirace, okamžitě se budete snažit vzdát se špatných věcí. Automaticky povedete mravný a kontrolovaný život. Přestanete dělat věci, které jsou pro váš duchovní život škodlivé. Váš vnitřní pláč, vaše aspirace, vás donutí, abyste cvičili první dva kroky. A zjistíte, že třetí a čtvrtý stupeň nejsou nezbytné.
Stejně jako se říká, že pomalý a vytrvalý vyhrává závod, vy můžete jít krok za krokem, pomalu a vytrvale. Ale zároveň existuje cesta nazývaná sluneční cesta. Všechny cesty vedou ke stejnému cíli, ale je jedna zvláštní cesta, která nás tam dovede dříve než jiné cesty. Tato cesta je cesta koncentrace, hluboké meditace a jednobodové kontemplace. Člověk může určitě praktikovat pratjaháru, aniž by předtím praktikoval jiné disciplíny. A chce-li člověk přeskočit pratjaháru a začít s dháranou nebo dhjánou,  může tak také učinit. Mnoho duchovních hledajících to učinilo a byli úspěšní na své duchovní cestě. Ale záleží na jednotlivci, zda cítí nebo necítí potřebu pro některý z těchto jednotlivých kroků. Řekl jsem svým žákům, že není vůbec nezbytné začínat před dhjánou. Meditují se mnou a mají vysoké a úžasné zážitky bez předcházejících disciplín. Ale jsou jiní duchovní mistři, kteří žádají své studenty, aby prošli skrze všechny stupně. Nic proti nim nemám. Každý má svůj vlastní způsob uskutečnění Pravdy a nabídnutí Pravdy ostatním. Jste-li dostatečně upřímní, abyste následovali duchovní cestu až do konce, a máte-li duchovního mistra nebo přátele, kteří jsou mnohem pokročilejší v duchovním životě, pak můžete přijmout jejich pomoc a návrhy na to, jak učinit nejrychlejší pokrok.