SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Spánek a vědomí těla

Otázka: Mám pocit, že když chci ráno vstát a meditovat, ale nedokážu to, prohrávám bitvu se svým vitálnem.

Sri Chinmoy: Není to vaše vitálno, které vám nedovolí vstát, je to vaše fyzické, ačkoliv vitálno také pomáhá fyzickému, aby se těšilo z delšího spánku. Co se stane je to, že letargie fyzického společně s nebožským vitálnem jsou silnější než aspirace vašeho srdce. Vitálno a tělo, které způsobují tuto fyzickou nečinnost, můžete porazit obrovskou aspirací vašeho srdce. Potom budete schopen vstát.
Co byste měl dělat, je soustředit se pět minut předtím, než jdete spát, na určitou hodinu, kdy si přejete vstát. Chcete-li vstát ve tři čtvrtě na šest, snažte si svým mentálním okem představit přímo před sebou ručičky hodin nastavené na tři čtvrtě na šest. Uvidíte, že ráno  bude snazší vstát. Může to trvat dva nebo tři dny nebo týdny, ale ujišťuji vás, že budete schopen vstát, protože předtím, než jdete v noci spát, používáte vědomou vůli duše. Tato vědomá vůle se stává jedním s pozemským časem, který představují hodiny. Vstoupí do pozemského času a bude jej řídit. Brzy ráno potom duše znovu vstoupí do pozemského času a donutí jej, aby se před vás postavil. Tehdy dokážete snadno vstát a meditovat v určitou hodinu.
Ti, kteří ráno meditují v šest hodin nebo o půl sedmé, nemusí jít znovu spát. Jsou někteří, kteří meditují o půl čtvrté, o půl páté nebo ve tři čtvrtě na pět. Ti kteří meditují před pátou, mohou jít na několik minut nebo na půl hodiny znovu spát, pokud cítí, že je to nezbytné. Ale ti, kteří meditují okolo šesté hodiny, by již neměli chodit znovu spát. Je to škodlivé, protože se již rozbřeskl den a kapacita dne vstoupila do nich. Kapacita noci musí být oddělena od kapacity dne. Noc už sehrála svou úlohu v jejich aspiraci tím, že jim dala odpočinek. Nyní musí hrát svou úlohu den se svou dynamickou aktivitou, která je formou aspirace ve fyzickém a materiálním světě.

Otázka: Co můžeme dělat, pokud nepijeme kávu ani čaj a začneme se cítit během řízení v noci ospalí, nebo když máme málo spánku a je pro nás obtížné ráno vstát?

Sri Chinmoy: Říkáte, že se někdy cítíte ospalý během řízení. Proč by na vaši záchranu měla přicházet káva nebo čaj? Existují duchovní metody, které mají nekonečně více síly než káva nebo čaj a které vám v tu chvíli mohou pomoci. Jste-li unaveni během řízení, zastavte a několikrát se zhluboka nadechněte. Provádějte střídavé dýchání (popsané v této knize v části o pránajámě). To vám okamžitě dodá energii. Potom se silou své koncentrace snažte nadechovat božské energie. Když se nadechujete, snažte se cítit, že se nenadechujete pouze svým nosem, ale také očima, čelem, hlavou, rameny. Ciťte, že energie přichází ze všech stran a vstupuje do vás různými dveřmi. Jste-li si vědomi tohoto proudu energie, který do vás vstupuje, přirozeně nebudete ospalí. Když začnete dobře meditovat, vědomě nebo nevědomě do sebe přitahujete energii. Přirozeně čím více energie dokážete přitáhnout, tím vyšší bude vaše meditace. A odkud přichází tato energie? Přichází z Univerzálního vědomí.
Další věc, kterou můžete dělat, když se cítíte unaveni, je opakovat velice rychle jméno Nejvyššího nebo svého Gurua. Zatímco to provádíte, jejich jména okamžitě vstoupí do vašeho vnitřního vědomí a vy získáte obrovskou energii.
Není důležité, kolik hodin spíte, ale jak dobře spíte. Je-li pro vás obtížné ráno vstát, musíte vědět, že během osmi hodin spánku jste možná neměli ani jednu hodinu dobrého spánku. Existuje druh spánku, kterému se říká jogínský spánek. Během jedné sekundy jogínského spánku můžeme získat tolik, jako za patnáct nebo třicet minut obyčejného spánku. Jak můžeme získat takovýto odpočinek? Brzy ráno, když nemůžete vstát, se snažte cítit, že celé vaše tělo od hlavy až k patě představuje moře míru. Ciťte, že jste se stali mírem samotným, že ztělesňujete mír uvnitř i vně. Snažte se vědomě cítit svůj fyzický obal, ale zároveň ciťte, že jste nekonečnou expanzí míru. Dokážete-li vědomě cítit tuto expanzi míru, uvidíte, že vaše fyzické tělo, maso, krev a kosti se naprosto ponořily do tohoto moře míru a ztratily se v něm. Mír může působit jako dynamická síla. Vy cítíte, že pokud je tělo aktivní a pohybuje se sem a tam, tehdy máte sílu, ale skutečná síla existuje ve vnitřním míru, a ne ve vnějším činu. Jestliže vlastníte mír v nekonečné míře, vlastníte zdroj obvyklé dynamické energie. Přivoláte-li dynamickou energii, která je uvnitř vás v podobě míru, budete moci vstát snadno.
Když jdete spát, snažte se také cítit, že jdete spát na dvacet čtyři hodin. I když vám potom hodiny řeknou, že jste spali tři nebo čtyři hodiny, vaše první myšlenka po probuzení by měla být, že jste spali dvacet čtyři hodin. Mysl dokáže přesvědčit vnější vědomí a vy tomu okamžitě uvěříte. Není to sebeklam, je to správné užívání vědomé mysli. Číslice dvacet čtyři má nezměrnou sílu. Okamžitě nám dává pocit pohodlí, ulehčení, potěšení, naplnění.

Otázka: Jak můžeme zůstat vědomí během spánku?

Sri Chinmoy: Ve vašem případě, protože meditujete jen půl hodiny nebo hodinu denně, to není možné. Pokud chce být člověk během spánku plně bdělý a nechce být rušen vitálními a emocionálními silami nebo špatnými pochody, potom musí meditovat alespoň šest a půl hodiny denně. Ale při této meditaci se nesmí neustále dívat na hodinky, aby viděl kolik hodin už uplynulo. Člověk nemusí pozorovat čas, ale musí vědět, že medituje alespoň šest hodin denně. Pokud člověk dokáže vědomě meditovat šest nebo sedm hodin, a to ne pouhý den nebo dva, ale několik měsíců, možná dokonce let – pouze tehdy může být během spánku plně vědomý. Tehdy bude vědět, na které úrovni se během spánku pohybuje jeho duše. Během spánku duše létá jako pták z jedné úrovně na druhou a pokud člověk medituje, může si být těchto pohybů plně vědom.
Ale má-li někdo hodně práce ve své kanceláři nebo ve škole, neradím mu, aby meditoval šest nebo sedm hodin denně. Především, když vitálno není čisté, okamžitě vytvoří problémy větší, než naše dosažení v meditaci. Člověk ztratí svou mentální rovnováhu a bude muset jít do blázince. K šesti hodinám se můžeme dopracovat postupně. Je to jako cvičení těla; každý den cvičíte a postupně si vyvinete svaly. Potom se cítíte silní a i ostatní cítí, že jste silní. Podobně musíte začít s patnácti minutami nebo půlhodinou meditace a postupně tuto dobu zvyšovat. V duchovním světě nemůžete tlačit nebo dělat věci násilím. K cíli běžíte pomalu a jistě. Každým krokem si musíte být jisti tím, co děláte. Pokud jste meditovali půl hodiny, můžete zkusit meditovat čtyřicet minut nebo hodinu, ale prosím neskákejte z půl hodiny na šest a půl hodiny.
Pokud nemůžete meditovat šest hodin, a o to se v této chvíli nemůžete a nesmíte snažit, přeji si, abyste předtím, než jdete spát, pět minut vědomě vdechovali čistotu do svého systému. Budete mít trochu vědomý spánek, přestože ne takový, jako když meditujete šest nebo osm hodin denně. Bez určité čistoty to, co většina z nás nazývá spánkem, není spánkem vůbec. Je to smrt. Během spánku žijeme ve světě mrtvých, světě nečinnosti a nevědomí.

Otázka: Mohl byste říci něco více o tom, jak duše během spánku létá do různých úrovní?

Sri Chinmoy: Jsou tři stavy vědomí. Sušupti, který můžete nazývat bezesným stavem, je nejčistším, nejhlubším a nejvyšším spánkem. Potom je svapan, snový stav, a nakonec džagriti, bdělý stav. V hlubokém spánku má duše možnost létat z jedné úrovně vědomí do druhé. Uvnitř naší bytosti máme mnoho úrovní vědomí, ale když pracujeme, mluvíme nebo jsme mezi ostatními v hluku a shonu světa, vnitřní bytost je stísněna a duše nemá příležitost létat. Jsme ve vnějším světě, napadají nás různé hloupé věci a vše je neklidné. Ale v hlubokém spánku se celá bytost ztiší a duše může létat jako pták z jedné úrovně vědomí do druhé. Když je tento let duše bez překážky, všechny dveře aokna v naší vnitřní bytosti jsou automaticky otevřeny. Když jsou vnitřní dveře otevřeny a duše létá, v tu chvíli se vnější bytost stává jedním s Božským a zakouší vědomí Blaženosti.
Nyní, jak může mít aspirant vědomý pocit této jednoty během spánku? Je to skrze neustálou meditaci. Není žádný jiný způsob. Jinak stanete-li se během spánku jedním se svým nejvyšším, nebudete si toho vědomi. Můžete si toho být vědomi na několik vteřin nebo když se ráno vrátíte z tohoto stavu vědomí, ale nemusí se to nezbytně stát. Obvykle, když máte tuto zkušenost, nejste si vědomi svého naprostého sjednocení s Nejvyšším, jak to tedy můžete očekávat o hodiny později? Jediný způsob, jak si být vědomi tohoto pocitu nebo jak mít zážitek jednoty, je skrze neustálou aspiraci, neustálou meditaci.

Otázka: Existuje nějaký způsob, jak můžeme využít čas spánku, abychom zvětšili svůj pokrok a dokázali přenést naše denní vědomí přes noc?

Sri Chinmoy: Během spánku máte někdy nejrůznější vitální sny z vitálního světa, samé „smetí“. Proč je máte? Protože váš spánek není hluboký, protože jste plně nevstoupili do světa spánku. Když si jdete lehnout, skutečně spíte možná jen tři hodiny za noc. Zbytek času zůstáváte ve spánku pouze proto, že ještě nepřišel čas vstát. Co vás nutí spát tak dlouho? Je to vaše ochablost, vaše tělesné vědomí. Vědomí vašeho těla vám může říkat, že pokud budete spát deset hodin, další den budete schopni velmi těžce pracovat a dokážete vyřešit všechny své problémy. Ale spánek nemůže překonat vaše problémy a potíže. Je to pouze vědomá aspirace, která vyčistí váš život od problémů. Spíte-li osm, devět, deset hodin, můžete na své problémy pouze zapomenout. Ale následující ráno uvidíte, že se vracejí mnohem silněji.
Bereme-li noc jako něco pro pohodlí, pro míruplný odpočinek, noc nám dá letargické pohodlí, a ne naplňující odpočinek. Naplňující odpočinek přichází jako výsledek naší denní práce, přichází z duchovního úsilí, duchovního probuzení. Během dne jsme meditovali, pracovali jsme velmi tvrdě. Nyní může být výsledek tohoto úsilí použit během noci. Snažíme-li se cítit výsledek dne během noci, potom uvidíme, že den ve skutečnosti vstoupil do noci. Jinak budou den a noc jako dvě oddělené bytosti. V sedm hodin sehrál den svou úlohu a začíná noc. Hráli jsme si s jednou bytostí a nyní si musíme hrát s druhou.
Pro duchovní lidi není žádná noc. Noc pro nás znamená nevědomost, nevědomí. Pokud se uchýlíme k duchovnímu životu, musíme zůstat vzhůru a bdělí v každém okamžiku. Jak? Pouze prodlužováním vědomé části našeho života, kterou je den. Když během dne meditujeme, jsme energizováni. Takže pokračujme s tímto dynamickým pocitem i do noci. Berme noc jako něco energizujícího a naplňujícího, jako prodloužení dne.
Jestliže se poté, co jsme spali hodinu nebo dvě, probudíme a cítíme, že jsme několik vteřin bdělí, ale nemeditujeme, nejlepší je okamžitě vstát a pět, deset nebo patnáct minut  meditovat. V tu chvíli se musíme snažit cítit, že den vstoupil do našeho vědomí, že náš den již začal. Co to znamená? Znamená to, že naše vědomí je plně bdělé, je probuzené a čilé a nechce spát. Tělo může spát, ale vědomí je již plně probuzené a medituje místo nás. Cítíme-li, že jsme letargičtí a těžcí, že naše mysl nepracuje, neměli bychom této myšlence věnovat žádnou pozornost. Pokud cítíme, že když vstaneme, nebudeme moci příští den pracovat, je to špatné. Ne, budeme moci pracovat. Vždy se musíme snažit cítit, že noc může být skrze naše probuzené vědomí transformována v den.
Mohu vám říci veselý příběh? V některých společenstvích musí všichni členové vstávat ve tři nebo o půl čtvrté a meditovat společně. Když byl založen Rámakrišnův ašrám, bylo Vivekanandovým nařízením, že každý musí vstávat o půl čtvrté, aby meditoval, bez ohledu na to, jak vysoké bylo jeho postavení. Pokud někdo nevstal, potom jej ti, kteří se probudili, mohli postříkat nesnesitelně studenou vodou. Jednou se prezident ašrámu Rakhal (Brahmananda) necítil dobře a nemohl nebo nechtěl vstát. Někdo řekl Vivekanandovi, že Rakhal nechtěl vstát. Vivekananda řekl: „Jeho se týká stejné pravidlo. Jdi a vytáhni jej z postele.“ Rakhal se rozčílil a chtěl odejít z ašrámu. Řekl: „Já jsem prezident a tento mladík, můj žák, přijde a urazí mě. Víš, že jsem nemocný, jinak bych neporušil tvé pravidlo. Odcházím, nechci tu zůstat.“
Ale Vivekananda byl velmi chytrý. Řekl: „Čí je toto místo? Rámakrišna mě nikdy nenazýval svým synem, vždy nazýval tebe svým synem. Nyní patří otcův majetek synovi. Toto je tvé místo, tvůj ašrám. Zde je mise tvého otce, realizace tvého otce. Ty musíš zůstat, já odejdu.“ Brahmananda nechtěl, aby Vivekananda odešel, takže záležitost byla urovnána. Tento příběh ukazuje, jak Vivekananda učinil pevným a přísným pravidlem, že každý musí vstávat brzy ráno, nehledě na to, jak vysoké je jeho postavení. A pomohlo to, pomohlo.

Otázka: Kolik hodin spánku bychom jako tví žáci měli mít každou noc?

Sri Chinmoy: Sedm hodin spánku je, myslím, víc než dost. Osm hodin spánku již pro vás není, ale já vím, že někteří z vás spí stále deset hodin. Možná spíte místo mě. Ale měli byste považovat více než sedm hodin spánku za škodlivé pro váš duchovní pokrok, pro vaše duchovní vědomí, stejně jako považujete za škodlivé braní drog, pití a kouření. Pokud dáte přespávání do stejné kategorie, budete schopni disciplinovat sami sebe. Vždy musíte být velice opatrní.
Mluvil jsem o nebezpečí strachu a pochybností. Bohužel nebereme tyto věci vážně. Říkáme jen: „Och, dokážu je přemoci, protože jsem fyzicky silný. A letargie je cosi ženského, velmi slabého. Budu-li chtít, mohu ji přemoci.“ Takovéto myšlenky vstupují do naší mysli. Ale letargie, strach, pochybnost a všechny další nebožské síly mají obrovskou sílu.
Podívejte se na žárlivost. Po celou dobu jsme žárliví, ale cítíme, že pokud budeme chtít žárlivost přemoci, budeme schopni to udělat za okamžik. To je náš lidský pocit. Čtyřicet nebo padesát let, po celý svůj život, jsme byli na někoho žárliví, ale myslíme si, že pokud budeme chtít žárlivost porazit, nebude nám to trvat ani den. Máme v sobě takovou jistotu! Ale zkusme to a uvidíme, že nám to bude trvat dalších padesát let, než žárlivost porazíme.
Dokud jsme neporazili něco, co nám stojí v cestě, nesmíme říkat, že to můžeme porazit. Nejprve to překonejme, potom uvidíme naši sílu. Cítíme, že nebožská síla je něco velice subtilního a malého, něco, co můžeme snadno zničit, ale ona je tak silná, že nás prostě přemůže. Chyťme nebožskou sílu a zničme ji. Teprve tehdy můžeme říci, že jsme silní.
Otázka: Někdy v noci zjišťuji, že nejsem unavený a jen ležím v posteli plný radosti. Měl bych v tu dobu meditovat?

Sri Chinmoy: Pokud nemůžete usnout a neobtěžují vás nebožské myšlenky, znamená to, že vám Bůh dal příležitost více meditovat. A pokud nemůžete meditovat, potom čtěte nějaké duchovní knihy. Ale nemučte se; pokud spánek zaklepe na vaše dveře, dovolte mu vstoupit. Ale pokud vás nemučí spánek, měli byste být šťastní, že můžete využít tyto hodiny pro svůj vlastní účel.

Otázka: Jaká poloha je pro spánek nejlepší?

Sri Chinmoy: Někteří lidé nevědí, jak správně spát. Spí na hrudi, což je absurdní způsob spaní. V tu chvíli kanály ida, pingala a sušumna nemohou vůbec pracovat. Vždy musíme být obráceni ke světlu a dovolit světlu, aby vstoupilo srdečním centrem. Když spíte na zádech nebo na boku, vidíte nějaké světlo, zatímco spíte-li na břiše, světlu je okamžitě zamezen přístup. Takže nejlepší způsob je spát na boku nebo na zádech. Nikdy neležte tváří dolů a nekřižte při spaní ruce na hrudi.