SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Jestliže se ty a tvá mysl obává

9

Jestliže se ty a tvá mysl obává
života ticha,
pak to znamená, že nejsi blízko
Božího Transcendentálního Trůnu.