SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Jsem vybraným nástrojem

4

Jsem vybraným nástrojem
mého Pána Nejvyššího
ne proto, že jsem pro Něj udělal
něco velkého,
ale proto, že On chce udělat
něco božsky významného
a nanejvýš dobrého
ve mně a skrze mne.