SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Milovník Boha, který se modlí

31

Milovník Boha, který se modlí
s upřímnou myslí,
medituje s oduševnělým srdcem 
a slouží s bezpodmínečným životem, 
je hrdinným bojovníkem
nekonečné Blaženosti Boží Nesmrtelnosti,
jenž cestuje domů.