SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Každý den má celá bytost

2

Každý den má celá bytost
přijímá Laskavost plnou požehnání
od mého Pána Nejvyššího
a tato laskavost je
krásou zaplavené svítání radosti.