SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Můj Pane, každý den vidím ty

45

Můj Pane, každý den vidím ty,
jenž si vytvářejí takzvané štěstí
sebepodváděním.
Oni si myslí a cítí,
že jsou absolutně dokonalí.
Co s nimi mohu dělat?
Co pro ně mohu dělat?
"Mé dítě, nemusíš s nimi
ani pro ně dělat nic.
Jen zůstaň tichý.
Tvá tichá lhostejnost
bude nejpřísnějším trestem."