SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Můj Pane, neříkej mi

48

Můj Pane, neříkej mi,
jaká je Tvá Vůle.
Aniž bych Tvou Vůli znal,
zkusím ji naplnit.
Proč?
Protože, můj Pane,
když budu napřed znát Tvou Vůli
a pak to podle ní učiním,
kdo ví,
nemusím být tak šťastný.