SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Vybrané aforismy

6029.

Nevyžaduj.
Bůh není u tvých nohou,
ale uvnitř tvého srdce.

13196.

Neptej se mě kdy,
ptej se mě jak
lidstvo potěší Boha
Jeho vlastním Způsobem.

13313.

Čeho dosáhneme bojem?
Staneme se mocnými vojáky
armády nevědomosti.

13356.

Můj Pane,
když jsem zcela upřímný,
jasně vidím, že jsem to já,
kdo tvoří skutečné problémy
mého života,
a nikdo jiný.

20109.

Občas může být velikost
sebezničující,
ale dobrota, ta nikdy.

20.339

Ó hledající, buď velmi, velmi opatrný
ve svém duchovním životě.
Tvé svaly lásky, oddanosti a odevzdanosti
musíš udržovat stále naladěné
a v perfektní kondici.  

31143.

Náš vnější úspěch
nám dává radost.
Náš vnitřní pokrok
nám dává mír.

31165.

Uznání je pro nás
jediný způsob,
jak vynést do popředí
dobré kvality ostatních.

31256-7.

Tichu nevadí,
když není slyšet.
Zvuk se rozzuří,
když není slyšet.

31390.

Bůh mne drží pevně za ruku
ne když pláču,

ale když se odevzdám.


40381.

Tato planeta země
je předurčena  projevit
Boží vznešenou Krásu
skrze délku a šířku světa.

41000.

Existuje jen jedna skutečná cesta
a tou je cesta odevzdanosti.

41021.

Poslouchat Boha,
to je být vybraným hráčem
v Boží Kosmické Hře.

41100.

Můj Pane,
chci, abys měl vždy
první i poslední slovo
v mém životě.