SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Svazek 21

20.001

Každý okamžik je zlatou příležitostí
uložit se zcela
k Nohám Boha.

20.002

Pokud věříme v Boha,
pak v nás není nic,
co by mohlo navždy zůstat nedokonalé.


20.004

Boží voják je ten,
kdo má vždy odvahu
dělat nemožné.

20.005

Krásu duhy můžeme vidět 
jen tehdy, když se staneme
dechem povinnosti.

20.007

Rozšiřuj štěstí
kamkoliv chodíš.
Staneš se naplněním
kdekoliv budeš.

20.014

Ne křídla představivosti,
ale křídla odpuštění
jsou ta nejsilnější křídla.

20.015

Potřebujeme pozitivní myšlenky,
abychom se mohli koupat ve slávě
slunce meditace.

20.016

Pokud jsi otráven
silou touhy,
pak pro tebe nebude
Hodina Boha.

20.019

Vlny míru mého srdce
každý den odnášejí
všechny mé úzkosti.

20.020

Nepochybně
je odevzdanost zkratkou,
skutečnou zkratkou,
do Paláce Boha.

20.021

Každý hledající se musí zvednout
a vyzvat temnotu nadřazenosti mysli.

20.025

Když Bůh vidí,
že zoufale potřebuji jít nahoru,
On Sám přichází dolů,
aby mi požehnal
s Jeho nekonečnou Láskou a Požehnáním.

20.026

Má radost nezná mezí,
když vidím Oči Soucitu
mého Pána
uvnitř svého srdce.

20.027

Čím hlubší je naše vděčnost,
tím bližší jsme Bohu.

20.028

Jakmile jsme
na  Cestě odevzdanosti Bohu,
Uspokojení Boha nezůstane
vzdáleným pláčem.

20.029

Pokud chceš skutečně nadchnout Boha,
potom každý den vyprázdni svou mysl
a rozšiř své srdce.

20.030

Je to snadné překvapit Boha.
Jen řekni, že jsi přerušil
všechno spojení s nocí nevědomosti.

20.031

Jednej tak přísně, jak je to možné.
Utíkej tak rychle, jak je to možné.
Tvůj cíl nezůstane vzdáleným pláčem.