SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

26 - 47

Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
jak se drasticky vytrácí
můj život duchovní disciplíny.


Bůh byl prostě šokován,

když mne uviděl,
jak nutím
své aspirující srdce,
aby vyhladovělo k smrti.


Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
jak s ubíhajícími dny
myslím méně a méně
na Boha
a více a více
na život naplnění mých tužeb.


Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
jak mne můj život přílišné sebedůvěry
odvádí rychle, velmi rychle
pryč od Něj.


Bůh byl prostě šokován,

když viděl, jak zhluboka piji
slávu svých úspěchů
a nepokládám je oddaně
k Jeho Nohám.Bůh byl prostě šokován,

že nejsem ani trochu dychtivý
získat nazpět
slzy oddanosti
svého aspirujícího srdce.


Bůh byl prostě šokován,

když mne nalezl,
jak si libuji v potěšeních
nadměrné zahálčivosti.


Bůh byl prostě šokován,

když objevil drastický úpadek
čistoty mého života.


Bůh byl prostě šokován,

když mne nalezl,
jak jsem docela radostný
a lhostejný
vůči úpadku připravenosti, ochoty
a dychtivosti mého srdce.


Bůh byl prostě šokován,

když spatřil
nanejvýš nešťastný pokles
rychlosti mé aspirace a zasvěcení.


Bůh byl prostě šokován,

když viděl
můj zcela nepodložený pocit
méněcennosti
v každém aspektu mého života.
Cítí se také smutný a zoufalý,
že jed mé méněcennosti
pomalu, avšak jistě zabíjí
můj život aspirace.    Bůh byl prostě šokován,

když viděl,
že jsem si dal zcela nové jméno
bez Jeho svolení –
dokonce bez Jeho vědomí:
frustrace očekávání pozornosti od Boha.


Bůh byl prostě šokován,

když uviděl,
jak čistě a bezdechu přesný je
sáhodlouhý seznam
mých katastrofických vyhlídek
v mém vnitřním životě aspirace
a mých dojímavých vyhlídek
v mém vnějším životě zasvěcení.


Bůh byl prostě šokován,

když viděl
mou beznadějně slabou neschopnost
vytvořit si
svou neoddělitelnou jednotu
s proudícími slzami
a krvácejícím srdcem
lidstva,
byť na jeden prchavý den.


Bůh byl prostě šokován,

když objevil,
že se těším ze svého srdce
prázdnoty vědomí kamenného života
po velmi dlouhou dobu.


Bůh byl prostě šokován,

když shledal,
že jsem již prodal
svou osvícenou duši
a aspirující srdce,
abych mohl zaplatit tak přemrštěnou cenu
a stát se statečným vojákem
noci nevědomosti.


Bůh byl prostě šokován,

když se Mu dostalo zážitku,
jenž v Jeho Životě Věčnosti
nemá obdoby:
Můj pozemsky spoutaný život nejistoty
pozřel Jeho Nebesky svobodný Dech,
namísto abych já pohltil Jeho
svou bezpodmínečnou láskou,
oddaností a odevzdáním.


Bůh byl prostě šokován,

když zjistil,
že v nejvyšší tajnosti
bubnuji na buben své mysli
mocněji než nejmocněji,
vědomě a záměrně,
abych tak vymazal svůj předchozí
život připravenosti vůči Bohu
a život přijetí Boha.


Bůh byl prostě šokován,

když vešel do mého
spícího, chrápajícího
a na Boha zcela zapomínajícího
sebeuctívajícího a do sebe zahleděného
těla, vitálna, mysli, srdce a života.


Bůh byl prostě šokován

a nevýslovně zmatený
a rozpačitý,
když vstoupil do mé
hluboce, propastně hloupé mysli,
která mne přesvědčila
o mé nenahraditelnosti
v Životě Boha.Bůh byl prostě šokován,

když mne uviděl,
jak si hraji na schovávanou
se zbytečnou a mrtvou
pustinou pouště,
namísto abych opatroval a radoval se
z bezdeché krásy a vůně
zahrady mého srdce.
Bůh šeptal do mých neposlouchajících
a neochotných uší,
že můj život potěšení
z nejtemnější nevědomosti
je naprosto nevylíčitelný.