SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Bůh a lidstvo


Bůh má živoucí Dech,
a jméno tohoto Dechu je člověk.
Člověk má živoucí Cíl,
a jméno tohoto Cíle je Bůh.Člověk a Bůh jsou svojí vzájemnou nejvyšší nezbytností. Člověk potřebuje Boha pro své nejvyšší transcendentální uskutečnění a Bůh potřebuje člověka pro své úplné pozemské projevení. Člověk potřebuje Boha, aby uskutečnil svou nejvyšší pravdu, svou nejvyšší existenci. Bůh potřebuje člověka, aby se projevil zde na zemi úplně, božsky a svrchovaně.
Cítíme, že potřebujeme Boha více než On nás, což není správné. Bůh nás potřebuje stejně, ne-li více. Proč? On zná naše schopnosti a možnosti nekonečně lépe než my. My se považujeme za zbytečné, beznadějné, bezmocné, ale v Božím Oku jsme skutečně Jeho božskými nástroji. Chce nás používat nekonečně mnoha způsoby. Toto je Jeho Sen, který chce přeměnit ve Skutečnost. Bůh chce, abychom byli nejenom nekoneční, ale také věční a nesmrtelní. On ví, že máme tuto schopnost, protože nám ji dal. Nyní chce, abychom tuto schopnost využili.


Mluvíte o Bohu, ale my nemáme vůbec žádné ponětí o tom, kdo je Bůh. Kdo je Bůh?

Bůh je veškerou Láskou. Bůh je veškerým Světlem. Bůh je veškerou Krásou. Bůh je vším: Pravdou, Mírem, Světlem, Blažeností v nekonečné míře. Má podobu; je bez podoby. Zažijete-li Boha jako Mír, potom řeknete, že Bůh je Mír. Zažijete-li Boha jako Světlo, potom řeknete, že Bůh je Světlo. Zažijete-li Boha jako Lásku, potom řeknete, že Bůh je Láska.
Protože jsme lidské bytosti, podle našeho omezeného chápání říkáme, že Bůh je toto nebo Bůh je tamto. Ale Bůh je skutečně vším. Chceme-li Jej zažít jako nekonečné rozpětí bez jakékoliv podoby, můžeme. Na druhou stranu, chceme-li Jej zažít důvěrně jako nanejvýš osvícenou bytost přímo před námi, potom se jí Bůh stane.
Když se dotknete Stromu-Boha, můžete získat zážitek Míru, zatímco někdo jiný získá zážitek Blaženosti. A tak vy řeknete, že Bůh je veškerým Mírem, a on řekne, že Bůh je veškerou Blažeností. Ale je to ten stejný Bůh, ten stejný Cíl. Během našeho úsilí o dosažení Cíle jej můžeme vidět různými způsoby, ale jakmile ho jednou skutečně dosáhneme, uvidíme, že je vším. Budeme-li jej potom muset popsat, říci definici, popíšeme Strom-Boha v tom aspektu, který máme nejraději. Můžeme zažít cokoliv, ale v našem vyjádření, v našem odhalení, odhalíme aspekt, který máme nejraději.

Je-li Bůh to, co chceš,
potom nemůže nikdy stát na druhém místě.
Vždy bude přicházet jako první.
Přijde jako
tvůj Důvěrník.
Přijde jako
tvůj nejvyšší Rádce.
Přijde jako
tvůj jediný Přítel.Je jen jeden Bůh?

Existuje jeden absolutní Bůh. Ale každá lidská bytost je částí Boha. Nejvyšší Bůh je jako oceán. Každá kapka má trochu z vědomí oceánu, proto můžeme říci, že každá kapka je malý bůh, část Boha. Jste-li částí Nekonečného, můžete říci, že vy sami také ztělesňujete podstatu Nekonečného.
Podle naší indické filozofie je tolik bohů, kolik je lidských bytostí. Co se tím myslí? Každá lidská bytost má v sobě Boha. Po většinu času Bůh uvnitř nás tvrdě spí. Když se však modlíme a meditujeme, náš Bůh vychází do popředí. Duše, která je Božím představitelem v nás, má úplné a neoddělitelné spojení s Absolutním Bohem.Bůh je božský Zahradník.
Uvnitř každé květiny duše
vidí svou vlastní
novou a jedinečnou Krásu.
Bůh je vaše vlastní nejvyšší, nejosvícenější, nejdokonalejší část. Máte dvě části: jedna je vyšší, jedna nižší. Většinu času zůstáváte v nižší části. Až si budete plně vědomi své vyšší části a vaše nižší část bude úplně přeměněna a sjednocena s tím Nejvyšším, tehdy nebudete nikým jiným než Bohem. Ačkoliv jste to ještě nepoznali nebo neodhalili, vaší vlastní nejvyšší, nejrozvinutější, nejdokonalejší a nejosvícenější částí je Bůh. Avšak to, co jste nyní, není dokonalé, má to daleko k dokonalosti.Věčná otázka člověka je:
„Kdo je Bůh?“
Okamžitá odpověď Boha je:
„Mé dítě, kdo jiný je Bůh,
když ne ty?“

Někteří lidé tvrdí, že nevěří v Boha, ale přesto jsou to dobří lidé a vypadají š`astně. Jak to dokážete vysvětlit?

Nezáleží na tom, jakým způsobem chceme obdivovat skutečnost nebo se ztotožňovat se skutečností, musíme cítit, že obdivujeme Božskost a ztotožňujeme se s Božskostí, a tuto Božskost můžeme nazývat Bohem nebo Duchem či Bytostí. Pokud to nechcete nazývat Bůh, máte naprostou svobodu. Ale musíte to nazývat štěstím. Štěstí samo o sobě je Bůh. Můžete obdivovat krásu přírody a jste-li přitom š`astní, potom štěstí, které zažíváte, je Bůh. Má-li být Bůh definován jedním slovem, potom si přeji říci, že Bůh je štěstí.

Skutečnou skutečností
je jednoduchá jednoduchost
a ne složitost.
Složitost nebyla nikdy spojená se skutečností.
Je Bůh ekvivalentní energii?

Bůh je nejen ekvivalentní energii, Bůh sám je energie. Musíme však vědět, jaký aspekt Boha se nám líbí. Pokud se nám líbí Bůh v podobě energie, potom k nám Bůh přijde v podobě nekonečné energie. Ale zamlouvá-li se naší mysli a našemu srdci podoba Boha jako lidské bytosti, Bůh přijde a postaví se přímo před nás jako lidská bytost v nejzářivější podobě.


Když mluvíte o „Nejvyšším“, máte na mysli Boha?

Namísto slova „Bůh“ používám většinou slovo „Nejvyšší“. Žádám své studenty, aby dělali totéž, protože to vytváří důvěrnější vztah k Němu. Ačkoliv jsou Bůh a Nejvyšší jedním, je mezi nimi nepatrný rozdíl. Když mluvíme o realizaci Boha, „Bůh“ má stejný význam jako Nejvyšší. Ale obvykle když říkáme „Bůh“, cítíme, že ztělesňuje výšku, která je statická, je jako hora, která je vysoká, ale nehybná. Když používáme termín „Bůh“, cítíme, že dosáhl své Výšky a zastavil se. Nemá neustále se vyvíjející vědomí; je něčím dokončeným, hotovým produktem.
Když ale říkáme „Nejvyšší“, víme, že mluvíme  o Nejvyšším Pánu, který nejen dosahuje absolutní Výšky, ale zároveň jde stále dál a dál a překračuje svět Za. Je tu neustálý pohyb vzhůru.

On je věčný a nesmrtelný.
Je v tomto světě i za ním.
On je Stvořitel,
univerzální i transcendentální
.Je možné mít filozofický důkaz Boha, anebo musíme být závislí na víře?

Musíte být závislí na své upřímnosti. Když něco vidíte, můžete potvrdit, co to je, anebo to můžete nazvat mentální halucinací. Když duchovní Mistr medituje ve svém nejvyšším vědomí, nabízí mír, světlo a blaženost v nezměrné míře. Díváte-li se na něj, okamžitě v něm uvidíte odraz vědomí Boha. Jeho vědomí bude změněno do takové míry, že musíte vidět, že se nachází někde jinde. Jeho tvář bude zářit a vy v něm něco uvidíte.
Filozofie je v mysli; duchovnost je v srdci. Chcete-li Boha definovat svou myslí, nikdy to nedokážete. Boha musíte vidět svým srdcem. Nejlepším důkazem Boha je vaše vlastní vědomí. Přijdete-li k duchovnímu Mistrovi a budete několik minut meditovat, uvidíte rozdíl ve svém vědomí. Pak a` je soudcem vaše upřímnost.

Bůh vás nemusí přesvědčovat
o své Existenci.
Jen přesvědčte sami sebe,
že jste přišli do světa,
abyste učinili něco velkého
a byli něčím dobrým.