SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Kontemplace

OTÁZKA: Poté, co ukončíme meditaci, jak máme přejít v kontemplaci?
 
ODPOVĚĎ: Kontemplace přichází po mnoha letech, když je člověk velmi pokročilý v duchovním životě. Kontemplace je nejvyšší příčkou vnitřního žebříku. Velmi, velmi málo aspirantů má tu schopnost provádět dokonce i omezenou kontemplaci a jistě tak nemohou činit ze své vlastní libovůle. Kontemplace musí být zvládnuta před realizací Boha, takže nemůže být opomenuta či zapomenuta. Ale ve vašem případě potřeba kontemplace nepřišla, protože vaše koncentrace a meditace není ještě dokonalá. Je-li vaše koncentrace dokonalá a vaše meditace je dokonalá, v ten okamžik bude muset být vaše kontemplace také dokonalá. Tehdy budete skutečně schopen vstoupit do Nejvyššího.