SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Modlím se, medituji

Modlím se. Proč se modlím? Modlím se, protože potřebuji Boha. Medituji. Proč medituji? Medituji, protože Bůh potřebuje mne.

Když se modlím, myslím si, že Bůh je vysoko nade mnou, nad mou hlavou. Když medituji, cítím, že Bůh je hluboko uvnitř mne, uvnitř mého srdce.

Modlitba říká: "Jsem bezmocný, jsem nečistý, jsem slabý. Potřebuji Tě, ó Pane Nejvyšší, abys mě posílil, očistil, osvítil, zdokonalil a učinil mne nesmrtelným. Potřebuji Tě, ó Pane Nejvyšší."

Meditace říká: "Pane Nejvyšší, ze Své nekonečné štědrosti sis vybral mne, abych byl Tvým nástrojem k Tvému projevení zde na zemi, způsobem Tobě vlastním. Mohl sis vybrat kohokoliv jiného, aby hrál tuto roli, ale udělil jsi mi zlatou příležitost. Tobě nabízím svou neustálou vděčnost, mé vděčné srdce."

Modlitba je čistota. Očišťuje mysl, která je vždy vystavená pochybnostem, obavám, starostem a úzkostem a je vždy napadána špatnými myšlenkami a špatnými pohnutkami mysli. Když se modlíme, očista se odehrává v naší mysli, a čistota zvyšuje naši vnímavost Boha. Ve skutečnosti čistota není ničím jiným než vnímavostí Boha. Pokaždé, když se modlíme, naše vnitřní nádoba se stává velkou, větší, největší. Tehdy čistota, krása, světlo a blaženost mohou vstoupit do této nádoby a hrát si společně v nejzazších skrýších našeho srdce.
Meditace je jasnost. Osvětluje naše srdce. Dojde-li k osvícení v našem srdci, nejistota a pocit chtění vymizí. V ten okamžik zpíváme píseň neoddělitelné jednoty s Univerzálním Vědomím a Transcendentálním Vědomím. Je-li naše srdce osvíceno, konečné v nás vstupuje do Nekonečného a stává se Nekonečnem samým. Spoutanost tisíciletí nás opouští a svoboda nekonečné Pravdy a Světla nás vítá.

Modlitba říká Bohu: "Milovaný Nejvyšší, Ty jsi můj. Považuji Tě za svého vlastního, zcela svého. Předej mi Tvé božské kvality v nekonečné míře, abych mohl být Tvým dokonalým nástrojem zde na zemi."

Meditace říká Bohu: "Ó Milovaný Nejvyšší, jsem Tvůj. Můžeš mě využívat podle své Libovůle v každý okamžik, po celou Věčnost. Skrze mne naplň Sebe zde na zemi a tam v Nebi."
 

*  Nejlepší definicí modlitby je provádět ji denně. Nejlepší definicí meditace je prožívat ji z plné duše. Nejlepší definicí jógy je žít ji upřímně. Nejlepší definicí Boha je milovat Jej a jenom Jej bezvýhradně.

 
Modlitba je cosi naprosto silného a vzhůru se vznášejícího. Když se modlíme, cítíme, že naše existence je jednobodovým plamenem vzlétávajícím vzhůru. Od chodidel nohou ke koruně hlavy, celá naše bytost je vzývající a volající vzhůru. Samou přirozeností naší modlitby je dosažení Boha stoupáním vzhůru.

Meditace je cosi širokého a rozlehlého, co se nakonec rozšíří do Nekonečnosti. Když meditujeme, vhazujeme sami sebe do širokého rozpětí, do nekonečného moře míru a blaženosti, či vítáme nekonečnou Rozlehlost v nás. Modlitba zvedá; meditace rozpíná. Meditace neustále stoupá a rozpíná se do míru, světla a blaženosti. Když meditujeme, postupně vidíme, cítíme a vrůstáme do celého vesmíru světla a blaženosti.