SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Praktické řešení problémů

Říkáme, že někdo je praktický, když ve svém vnějším životě dělá správné věci na správném místě. Myslí a jedná zvláštním způsobem, tak, že jej druzí neoklamou a jeho vnější život poběží hladce. Ale nehledě na to, jak chytří, jak upřímní a jak vědomí jsme, někdy jsme ve vnějším životě ztraceni. Nevíme co říct. Nevíme co udělat. Nevíme, jak se zachovat. Přesto, že říkáme a děláme tu správnou věc, všechno jde špatně. Nevíme, jak se vyrovnat se svou vnější existencí; nedokážeme zvládnout svůj život. Upřímně chceme dělat cosi nebo se čímsi stát, ale nemůžeme to udělat.

Proč se to stává? Stává se to proto, že naše vnější schopnost je vždy omezena naší omezenou vnitřní bdělostí. Jsme-li však praktičtí ve vnitřním životě - to jest, řekněme, když se modlíme a meditujeme - získáme neomezenou vnitřní bdělost. Ten, kdo má vnitřní bdělost, má volný přístup k nekonečné pravdě a stále trvající radosti a může snadno řídit svůj vnější život.

Vnitřní život neustále přináší poselství pravdy a Boha. Kde je pravda, tam je semínko. Dovolme semínku vyklíčit a stát se stromem. Když strom nese ovoce, spatříme schopnost vnitřního světa projevenou ve vnějším světě. Vždy rosteme z nitra, ne z vnějšku.

Bez ohledu na to, co děláme či co říkáme v našem vnějším životě, nepřibližujeme se světlu pravdy. Ale pokud nejdříve meditujeme a potom jednáme a mluvíme, tehdy děláme a stáváme se tím pravým. Vnitřní život a vnitřní skutečnost musí vést vnější život - ne naopak. Životní dech vnějšího světa musí přijít z vnitřního života. Vnitřní skutečnost musí vstoupit do vnějšího života; jen tak můžeme být skutečně praktičtí ve vnějším životě.