SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Meditace

OTÁZKA: Jak mohu meditovat?

ODPOVĚĎ: Jsou dva způsoby meditace. Jeden způsob je utišit mysl. Obyčejný člověk cítí, že když utiší mysl, zhloupne. Cítí, že když mysl nemyslí, ztrácí všechno. Ale v duchovním životě to není pravda. Utišíme-li mysl v duchovním životě, uvidíme, že v mysli svítá nové stvoření a nový slib Bohu. Nyní jsme ještě nenaplnili náš slib Bohu; ještě stále jsme Bohu nezasvětili celé své bytí. Pokud dokážeme mysl utišit, ocitneme se v postavení, ve kterém můžeme potěšit a naplnit Boha.

Jiný způsob meditace je vyprázdnit srdce. Nyní je srdce plné emocionálních zmatků a problémů, způsobených nečistou vitalitou, která je obklopuje. Srdce je nádoba. V této chvíli je nádoba plná nebožských věcí, těch, které nás omezují a svazují. Budeme-li schopni nádobu srdce vyprázdnit, je zde kdosi, kdo ji naplní božským mírem, světlem a blažeností, jež nás osvobodí. Vyprázdníme-li srdce od nevědomosti, Božské Světlo Moudrosti přijde a naplní je.


OTÁZKA: Když člověk nevěří v Boha, může se věnovat meditaci?

ODPOVĚĎ: Nevěří-li člověk v Boha, může se meditaci věnovat, nejspíš však ničeho nedosáhne. Meditace je cesta, která vede k Bohu. Když v Boha nevěříte, pak přirozeně nebudete následovat tuto cestu.


OTÁZKA: Je meditace nejvyšší skutečností?

ODPOVĚĎ: Můžete říct, že pro začátečníka je meditace nejvyšší skutečnost. Ale jakmile se někdo stane pokročilým hledajícím, pozná, že meditace pouze vede k nejvyšší realitě. Když někdo žil v nevědomosti a jestliže se nikdy ve svém životě ani minutu nemodlil a nemeditoval, pro něj je přirozeně meditace nejvyšší skutečností, které jeho vědomí může dosáhnout. Pokud však cvičí meditaci několik let, ví, že meditace sama o sobě není nejvyšší skutečností. Nejvyšší skutečnost je to, čeho dosáhne nebo do čeho vroste, jde-li cestou meditace.