SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Síla mantry

Mantra je zaklínadlo. Může to být slabika, slovo, několik slov nebo věta. Opakujete-li mantru mnohokrát, nazývá se to japa. Mantra reprezentuje určitý aspekt Boha a každá mantra má zvláštní význam a vnitřní sílu.

Pokud nemůžete vstoupit do své nejhlubší meditace, protože vaše mysl je neklidná, je to příležitost k využití mantry. Můžete několik minut opakovat "Supreme" nebo Aum nebo "Bůh". Také pokud jste na emocionální vitální úrovni napadeni a vcházejí do vás špatné myšlenky či špatné vibrace, můžete opakovat Aum nebo jméno Nejvyššího. V tomto případě se snažte dělat to tak rychle, jak je to jen možné. Když se snažíte vyčistit svou mysl od nečistoty, musíte zpívat tak, jako byste běželi a chytali ujíždějící vlak. Během pravidelné japy, říkejte mantru přesně, běžným, ale dušeplným způsobem. Ale neprodlužujte ji příliš dlouho; jinak nebudete mít čas vyslovovat ji pětsetkrát či šestsetkrát, což může být nezbytné.