SriChinmoy.org
cs
More about Sri Chinmoy

Vnitřní pláč

Aspirace je rostoucí pláč, stoupající pláč uvnitř našeho srdce. Skrze náš vnitřní pláč můžeme vstoupit do božského vědomí. Tento pláč není pláčem po jménu a slávě. Tento pláč je voláním po naší úplné, bezpodmínečné, bezvýhradné jednotě s Bohem, který je Vnitřním kormidelníkem člunu našeho života.

Někteří lidé na Vnitřního kormidelníka zcela zapomínají. Naproti tomu jsou někteří, kteří o existenci Vnitřního kormidelníka vědí, ale nechtějí s ním mít žádné spojení. Upřímný hledající cítí nezbytnost neustálého spojení s Vnitřním kormidelníkem. Nespokojuje se pouze s tím, že ví o Boží existenci uvnitř sebe. Chce být v Božím vědomí a komunikovat s Bohem dvacet čtyři hodin denně.

Musíme Boha učinit živoucí skutečností v našem každodenním životě. Musíme cítit, že Boží přítomnost má nejvyšší důležitost. Pokud každý den nebudeme jíst, vyhladovíme své tělo. Podobně musíme cítit, že pokud se každý den nebudeme modlit a meditovat, pak vyhladovíme své duchovní tělo. Když aspirujeme se slzami svého srdce, vidíme, že Bůh přichází dolů k nám, sestupuje shůry. Je to jako když se setkají dva lidé; jeden je v přízemí a druhý je v druhém patře. My jdeme nahoru do prvního patra a Bůh sestupuje dolů do prvního patra. Tam se setkáme a jeden druhého naplníme.

Schodiště do prvního patra je tvořeno pláčem našeho srdce. Je to pláč aspirace, není to tak, že roníte slzy, protože jste udělali špatnou věc. Srdce pláče a touží jako stále stoupající plamen. Bůh sestupuje se Svou Milostí jako řeka, která teče dolů. Když se aspirace a Milost setkají, zažijeme božské naplnění ve spojení s Bohem.

Ne, není možné,
aby  jakýkoli vnitřní pláč

zůstal nevyslyšen.


                                 - Sri Chinmoy,  Křídla radosti,   str. 18-19