SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Ovládnutí základů

OTÁZKA: Je nezbytné meditovat jen doma, anebo se můžeme pokoušet meditovat kdekoliv jsme?

ODPOVĚĎ: Nyní jste začátečník. Můžete nejlépe meditovat, jen když jste sám ve svém pokoji nebo v přítomnosti duchovního Mistra. Budete-li se pokoušet meditovat při řízení, chůzi nebo jízdě v metru, nebudete schopen dostat se velmi hluboko. Ale není dostatečné jen sedávat před svým oltářem. Jakmile se posadíte před svůj oltář, musíte cítit vnitřní oltář ve svém srdci; jinak nebudete mít uspokojivou meditaci. Kdekoliv meditujete, musíte vstoupit do svého srdce, kde můžete spatřit a cítit žijící oltář Nejvyššího. U svého vnitřního oltáře jste bezpečný a chráněný. Zde jste střežen božskými silami. Pokud dokážete meditovat u tohoto vnitřního oltáře, nutně učiníte nejrychlejší pokrok, protože se zde nesetkáte s žádným odporem.

Poté, co meditujete velmi upřímně několik let a vyvinuli jste si určitou vnitřní sílu, tehdy budete schopni meditovat kdekoliv. Dokonce ani při stání v metru či chůzi po ulici nebudete rušeni. Nakonec se musíte naučit, jak provádět nejvyšší meditaci a zároveň si být vědomi, co se děje ve vnějším světě.


OTÁZKA: Během meditace nebo modlitby se někteří lidé koncentrují na určité předměty, jako jsou fotografie nebo jiné věci. Je moudré uctívat tyto předměty, nebo je moudřejší meditovat na cosi, co nemá tvar, co nemohou vidět?

ODPOVĚĎ: Když oni na něco meditují, neuctívají tu danou věc jako Boha. Pouze přijímají inspiraci z té věci. Dívám se na svíčku a vidím plamen, ale nepovažuji plamen za Boha. Považuji plamen za zdroj inspirace. Tento plamen mne inspiruje a zvyšuje mou aspiraci pro stoupání vzhůru s hořícím vnitřním pláčem. Když medituji, mohu si také před sebe umístit květinu. Květina není Bůh, ačkoliv uvnitř květiny Bůh je. Ale květina mne inspiruje a nabízí mi čistotu. Mohu si zapálit vonnou tyčinku. Vonná tyčinka sama o sobě pro mne není Bohem, ale dává mi pocit čistoty a pomáhá mi v mém duchovním pokroku.

Cokoliv mě inspiruje, použiji pro zvýšení své aspirace, ať je to obrázek, svíčka anebo květina. Protože vzrůstá-li má inspirace a aspirace, cítím, že jsem udělal další krok ke svému cíli. Ale svíčka, obrázek nebo květina sama není předmětem mého uctívání.


OTÁZKA: Až uskutečníme Boha, nebudou již tyto věci nezbytné?

ODPOVĚĎ: Když se staneme experty ve svém aspirujícím životě, tehdy nezůstane žádná vnější forma. Staneme se jedním s Beztvarem. Ale na začátku je nezbytné přibližovat se k Bohu skrze podobu. Zpočátku čte dítě nahlas. Musí přesvědčit své rodiče, musí přesvědčit samo sebe, že čte slova. Když nečte nahlas, cítí, že nečte vůbec. Jakmile se však dítě stane zkušeným, bude číst potichu. Tehdy samo dítě i jeho rodiče vědí, že opravdu číst umí a tak vnější forma může odpadnout. Ale tyto vnější formy mají ohromný význam během přípravného stádia hledajícího. Nakonec odejdou, nebudou-li již více zapotřebí.


OTÁZKA: Je v pořádku meditovat po jídle, anebo je žádoucí půst?

ODPOVĚĎ: Není dobré meditovat hned po velkém jídle. Tělo má tisíce jemných duchovních nervů. Tyto nervy po velkém jídle ztěžknou a nedovolí vám vstoupit do nejvyššího stavu meditace. Tělo bude těžké, vědomí bude těžké, nervy budou těžké a vaše meditace nebude dobrá. Když meditujete správně, cítíte, že celé vaše bytí letí jako pták vysoko, výše, nejvýše. Ale je-li vaše vědomí těžké, nemůžete letět vzhůru. Proto je vždy lepší meditovat s prázdným žaludkem. Mezi vaším jídlem a dobou, kdy usedáte k meditaci, by měly uplynout alespoň dvě hodiny. Ale na druhou stranu, trápí-li vás skutečný hlad, když jdete meditovat, nebude vaše meditace uspokojivá. Hlad vás jako opice bude neustále obtěžovat. V takovém případě je vhodné vzít si před meditací sklenku mléka nebo džusu. To vaši meditaci nepokazí.

Ale zdržet se velkého jídla před meditací není to samé jako půst. Hladovění není vůbec nezbytné pro meditaci. Půstem se můžete do určité míry pročistit. Jednou za měsíc, pokud chcete, můžete hladovět jeden den pro očištění svého bytí od vnější agresivity a nenasytnosti. Ale častým hladověním se spíše přiblížíte smrti než Bohu. Půst není odpovědí na sebepročištění. Odpovědí je neustálá, oduševnělá meditace, upřímná láska k Bohu a bezvýhradné odevzdání se Bohu.


OTÁZKA: Je nezbytné být vegetariánem k tomu, abychom mohli následovat duchovní život?

ODPOVĚĎ: Vegetariánská strava hraje roli v duchovním životě. Čistota je v životě aspiranta nanejvýš důležitá. Tuto čistotu musíme zavést v těle, ve vitálnu a v mysli. Když jíme maso, vchází do nás agresivní zvířecí vědomí. Naše nervy se stanou pobouřenými a neklidnými a toto může zasahovat do naší meditace. Pokud hledající nepřestane jíst maso, obecně nezíská jemné prožitky nebo jemné vize.

Jeden čas bylo zvířecí vědomí nezbytné pro další pohyb vpřed. Zvířata jsou od přírody agresivní, ale zároveň je ve zvířecím vědomí jakási dynamická průbojnost. Kdybychom neměli zvířecí kvality, zůstali bychom nehybní jako stromy, nebo bychom zůstali při vědomí kamene, ve kterém není žádný růst, žádný pohyb. Ale zvířecí vědomí, bohužel, také obsahuje mnoho neosvícených a destruktivních vlastností. Nyní jsme vešli do duchovního života a role zvířecího vědomí již více není v našem životě zapotřebí. Ze zvířecího vědomí jsme vstoupili do vědomí lidského a nyní se pokoušíme vstoupit do božského vědomí.
Mírné kvality ovoce a zeleniny nám pomáhají zavést, ve vnitřním životě stejně jako ve vnějším, kvality sladkosti, jemnosti, prostoty a čistoty. Jestliže jsme vegetariány, pomáhá to celé naší vnitřní bytosti posílit své vlastní bytí. Uvnitř se modlíme a meditujeme; navenek nám také velmi pomáhá jídlo, které získáváme od Matky Země, dávající nám nejenom energii, ale také aspiraci.

Někteří lidé cítí, že je to maso, které jim dává sílu. Jdou-li však hluboko dovnitř, možná zjistí, že je to pouze jejich vlastní představa, že maso jim dává sílu. Člověk může změnit tento názor a cítit, že to není maso, ale duchovní energie prostupující tělem, která dává sílu tělu člověka. Tato energie pochází z meditace stejně tak, jako ze správné výživy. Síla, kterou lze získat z aspirace a meditace, je nekonečně mocnější než síla, kterou je možno získat z masa.

Mnoho hledajících došlo k závěru, že vegetarián je v duchovním životě v postavení činit rychlejší pokrok. Ale současně s vegetariánskou stravou se musí modlit a meditovat. Když má člověk aspiraci, vegetariánská strava mu značně pomůže; čistota těla pomůže vnitřní inspiraci, aby se stala intenzivnější a oduševnělejší. Ale na druhé straně, pokud někdo není vegetariánem, neznamená to, že neučiní duchovní pokrok nebo že nebude realizovat Boha.