SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Cvičení meditace

1. Růže srdce.

 Představte si laskavě květinu uvnitř svého srdce. Dejme tomu, že přednost dáváte růži. Představte si, že tato růže není plně rozvinutá; je to stále poupě. Poté, co jste meditovali dvě nebo tři minuty, si snažte prosím představit, že lístek po lístku květina rozkvétá. Viďte a ciťte květinu rozkvétající lupínek po lupínku uvnitř vašeho srdce. Pak se po pěti minutách pokuste cítit, že zde není vůbec žádné srdce; uvnitř vás je pouze květina, kterou nazýváte "srdce". Nemáte srdce, ale jen květinu. Květina se stala vaším srdcem nebo vaše srdce se stalo květinou.

Po sedmi či osmi minutách prosím ciťte, že tato květina-srdce obsáhla  celé vaše tělo. Vaše tělo tu již více není; od hlavy až k patě můžete cítit vůni růže. Podíváte-li se na svá chodidla, okamžitě ucítíte vůni růže. Podíváte-li se na svá kolena, ucítíte vůni růže. Podíváte-li se na své ruce, ucítíte vůni růže. Krása, vůně a čistota růže prostoupila celé vaše tělo. Když ucítíte od své hlavy až k chodidlům, že jste se stali pouhou krásou, vůní a čistotou a blažeností růže, tehdy jste připraveni položit sami sebe k Nohám svého Milovaného Nejvyššího.

2. Řeka vědomí.

Když meditujete, snažte se přinést tři věci do své mysli: čistotu v celé vaší bytosti, pokoru v celé vaší bytosti a vděčnost v každém údu, v každé buňce. Když se nadechujete a vydechujete, pociťte, že řeka božského vědomí proudí skrze vás bez jakéhokoliv nucení či úsilí. Ciťte, že tato řeka božského vědomí proudí dovnitř a ven s neustálou jednotou se Zdrojem, Nejvyšším.

3. Nabídněte to Bohu.

Když se nadechujete, ciťte, že vdechujete nesmrtelné kvality Boha, a když vydechujete, ciťte, že nabízíte Bohu svou nevědomost.

Nyní ještě cítíme, že nevědomost je naším vlastnictvím. Ačkoliv říkáme, že nevědomost je velmi špatná, nechceme se jí vzdát. Musíme ale vědět, že nevědomost není naším skutečným vlastnictvím; naše skutečné vlastnictví je mír, světlo a blaženost. Během své meditace nabídněte Bohu svá falešná vlastnictví a přijměte od Boha svá pravá vlastnictví. Žádejte Boha, aby vám odebral, co máte a čím jste, a dal vám, co On má a čím On je. Co vy máte je aspirace, vnitřní pláč pro to, abyste se stali božskými. Čím jste je nevědomost. Požádejte Boha, aby odebral vaši aspiraci i vaši nevědomost a dal vám co On má a čím On je: Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost.

4. Zlatá bytost.

Snažte se cítit, že jste uvnitř Srdce Boha, Vnitřního Pilota. Ačkoliv jste nikdy neviděli Nejvyššího, prostě si mentálně představte lidskou bytost, která je naprosto zlatá. Představte si, že On je přímo před vámi a vy jste uvnitř Jeho Srdce či v Jeho Náručí nebo u Jeho Nohou. Nemyslete si, že je vám osmnáct, čtyřicet či šedesát let. Myslete, že jste pouze jeden měsíc staří a že jste přímo uvnitř Srdce Nejvyššího nebo v Jeho Náručí.

5. Nesmírnost oblohy.

Nechte oči napůl otevřené a představte si rozlehlou oblohu. Zpočátku se snažte cítit, že obloha je před vámi; později se snažte cítit, že jste tak rozlehlí jako obloha či že jste oblohou samou. Po několika minutách prosím zavřete oči a pokuste se vidět a cítit oblohu uvnitř svého srdce. Ciťte prosím, že jste univerzálním srdcem a že uvnitř vás je obloha, na kterou jste meditovali a ztotožnili se s ní. Vaše duchovní srdce je nekonečně rozlehlejší než obloha, proto snadno můžete umístit oblohu dovnitř sebe.