SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Síla koncentrace

Koncentrace znamená vnitřní bdělost a ostražitost. Zloději jsou všude kolem nás i uvnitř nás. Strach, pochybnost, starost a úzkost jsou vnitřní zloději, kteří se snaží uloupit naši vnitřní vyrovnanost a klid mysli. Když se naučíme, jak se koncentrovat, bude pro tyto síly velmi obtížné do nás vstoupit. Vejde-li pochybnost do naší mysli, síla koncentrace ji roztrhá na kousky. Vejde-li strach do naší mysli, síla koncentrace náš strach vyžene. V tuto chvíli jsme obětmi tmavých, temných, ničivých myšlenek, ale přijde den, kdy se nás při síle naší koncentrace budou rušivé myšlenky obávat.

Koncentrace je dynamická vůle mysli, která v nás působí pro přijímání světla a zamítání temnoty. Je jako božský bojovník uvnitř nás. Co může udělat koncentrace v našem životě aspirace je nepředstavitelné. Může snadno oddělit Nebe od pekla, takže můžeme žít v neustálé blaženosti Nebe a ne v neustálých starostech, úzkostech a mukách pekla, zatímco jsme zde na zemi.

Koncentrace je nejjistější cestou k dosažení našeho cíle, ať je cílem realizace Boha či jen naplnění lidských tužeb. Skutečný aspirant dříve nebo později získá sílu koncentrace buď prostřednictvím Milosti Boha, díky neustálému cvičení, anebo skrze svou vlastní aspiraci.