SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Vnímavost: Otevření se Světlu

Co je vnímavost?
Vnímavost je proud kosmické energie a kosmického světla. Vnímavost je schopnost vstřebat a udržet božské dary, které do vás během vaší meditace Nejvyšší vlévá. Chcete-li být vnímaví, pak když  usednete k meditaci, snažte se vědomě vnést světlo do vaší bytosti. Jakmile jste jednou přinesli světlo dovnitř, naveďte je do správného místa, duchovního srdce. Tehdy se snažte vrůst do tohoto světla.

Pokud cítíte, že máte málo vnímavosti, plakejte pro větší. Nebuďte spokojeni s vnímavostí, kterou máte. Je-li to dnes malá tůňka, udělejte ji rybníkem, pak jezerem a nakonec širým oceánem. Vnímavost může být rozšiřována postupně a nekonečně. Ale bez vnímavosti nebudete schopni dosáhnout čehokoliv ve svém duchovním životě, ani z nespočetných hodin meditace.

Jeden způsob, jak zvyšovat svou vnímavost, je být jako dítě. Řekne-li matka dítěti: "Toto je dobré", dítě nemá žádný sklon myslet si, že je to špatné. Nezáleží na tom, jak pokročilí jste v duchovním životě, nejrychlejší pokrok můžete dělat, když budete mít dětský postoj, upřímné a pravé dětské cítění.

Vděčnost
Nejsnazší a neúčinnější způsob, jak zvýšit svou vnímavost, je nabídnout Nejvyššímu každý den před svou meditací svou nejhlubší vděčnost. Mnoho z vašich blízkých a drahých nenásleduje duchovní život, ale vy jste přijali duchovní život. Jak je to možné? Je to možné, protože Nejvyšší uvnitř vás vám dal aspiraci, zatímco je mnoho, mnoho lidí, kteří stále neaspirují. Měli byste cítit, že On vás vybral, abyste byli duchovní. Protože vám dal toužebné úsilí, máte všechen důvod nabídnout Mu svou vděčnost. On vám bude moci dát více vnímavosti, když uvidí, že každý den zvyšujete schopnost své vděčnosti.

Když nabízíte vděčnost Bohu, vaše vnitřní nádoba se okamžitě stane větší. Tehdy je Bůh schopen vlít do vás více Svého požehnání či vstoupit plněji do vás Svou vlastní božskou Existencí. Bůh je nekonečný, ale může vstoupit do nás jen podle naší vnímavosti. Bůh je jako sluneční světlo. Nechám-li závěsy roztažené, sluneční světlo vstoupí. Nechávám-li závěsy zatažené, nemůže vstoupit. Čím více závěsů rozhrneme, tím více do nás vstoupí Bůh s nekonečným světlem. Když nabízíme vděčnost, okamžitě přichází Boží světlo, které se vlévá do naší bytosti.

Vděčnost znamená sebenabízení svému nejvyššímu já. Vaše vděčnost nejde k nikomu jinému; přichází k vašemu vlastnímu nejvyššímu já. Vděčnost vám pomáhá ztotožnit se a cítit svou jednotu s vaší vlastní nejvyšší skutečností.

Měli byste být vždy vděční Vnitřnímu Pilotovi, Nejvyššímu. Jste-li vděční, vaše vnímavost samovolně vzrůstá.
 

* Každé ráno se snažte přivítat s Bohem pouze jedinou věcí: vždy vzrůstajícím darem vděčnosti.