SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Hodina pro meditaci

Berete-li vážně duchovní život, musíte meditovat alespoň jednou denně. Jste-li velmi nadšení, můžete meditovat třikrát denně - časně z rána, v poledne nebo během své přestávky na oběd a večer. Vaše ranní a večerní meditace může trvat delší dobu, patnáct minut anebo půl hodiny, zatímco vaše polední meditace může být kratší, pět nebo deset minut. Pokud není možné sytit vaši duši třikrát denně, tehdy ji prosím nasyťte alespoň jednou. Ciťte, že duše je malé božské dítě. Když nebudete krmit božské dítě uvnitř vás, nebude schopné růst a projevovat vaše vnitřní božské kvality a vaše schopnosti duše.

Je lepší jednou denně ráno dobře meditovat, než sedávat pětkrát nebo šestkrát denně se zavřenýma očima a mít jen příjemné myšlenky, proudící vaší hlavou. Pokaždé když meditujete, musíte cítit, že nabízíte svůj životní dech Nejvyššímu a přinášíte do popředí světlo své duše. Jen tehdy má vaše meditace smysl. Pokud cítíte, že můžete dušeplně meditovat jen jednou, časně  z rána, tehdy je to dost. Musíte vidět svou skutečnou schopnost, upřímnost, ochotu a radost. Je-li zde inspirace, znamená to, že jste dostali souhlas od Nejvyššího, a poběžíte velice rychle. Někteří lidé meditují v době svého oběda nebo když mají přestávku v práci. To je výtečné. Ale prosím, jako první meditujte také z rána. Začnete-li tou správnou věcí ráno, budete inspirováni po celý den.