SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Meditační cvičení

1. Prostota, upřímnost, čistota.
Je řada meditačních cvičení, které začátečník může vyzkoušet. Pro hledajícího, který si přeje vstoupit do duchovního života, jsou jednoduchost, upřímnost, čistota a jistota nanejvýš důležité. Je to prostota, která zaručuje mír mysli. Je to upřímnost, která vám dává pocítit, že vy jste pro Boha a Bůh je neustále pro vás. Je to vaše čisté srdce, které vám dává pocítit, že Bůh roste, září a naplňuje sám Sebe ve vás. Je to jistota, která vás nechá pocítit, že meditace je naprosto správná věc.

V tichosti prosím opakujte sedmkrát ve své mysli slovo "prostota" a soustřeďte se na vrchol hlavy. Pak sedmkrát tiše a z plné duše uvnitř svého srdce opakujte slovo "upřímnost" a soustřeďte se na své srdce. Poté laskavě opakujte slovo "čistota" sedmkrát uvnitř nebo v okolí svého pupečního centra a soustřeďte se na pupeční centrum. Prosím, učiňte to vše v tichosti a nanejvýš z dušeplně. Pak soustřeďte svou pozornost na třetí oko, které je mezi a malinko nad obočím a tiše opakujte sedmkrát "jistota". Poté dejte ruku na temeno hlavy a řekněte třikrát: "Jsem prostý, jsem prostý, jsem prostý." Pak položte svou ruku na srdce a řekněte třikrát: "Jsem upřímný, jsem upřímný, jsem upřímný." Pak dejte ruku na pupeční centrum a opakujte: "Jsem čistý" a na konec ji položte na třetí oko a opakujte: "Jsem jistý".

2. Oblíbená vlastnost
Máte-li rádi určitý aspekt Boha - například lásku - opakujte prosím vnitřně několikrát slovo "láska" co nejoduševněleji. Během pronášení slova "láska" z plné duše se snažte cítit, jak ozvěnou zní v nejvnitřněj-ší hloubi vašeho srdce: "láska, láska, láska." Jestli se snažíte získat více božského míru, pak si prosím vnitřně vyslovujte nebo opakujte slovo "mír". Zatímco tak činíte, snažte se slyšet kosmický zvuk, který toto slovo ztělesňuje, jak ozvěnou zní v největších hlubinách vašeho srdce. Jestliže chcete světlo, pak prosím opakujte "světlo, světlo, světlo" z plné duše a ciťte, že se ve skutečnosti stáváte světlem. Od chodidel nohou ke koruně hlavy se snažte cítit, že se stáváte slovem, jež opakujete. Ciťte, že vaše fyzické tělo, subtilní tělo, všechny vaše nervy a celá vaše bytost je zaplavena láskou, mírem nebo světlem.


3. Pozvěte své přátele
Snažte se cítit, že stojíte u dveří svého srdce, a že jste pozvali lásku, mír, světlo, blaženost a všechny své ostatní božské přátele, aby vás navštívili. Objeví-li se však složitost, neupřímnost, nečistota, nejistota, pochyby a jiné negativní síly, prosím, nenechte je vstoupit. Snažte se cítit, že obojí, božské i nebožské kvality, nabyly podoby lidských bytostí, takže je můžete vidět svýma lidskýma očima.

Každý den se snažte pozvat jednoho přítele, aby vešel do dveří vašeho srdce. To bude začátek božského přátelství. Jednou dovolíte pouze svému příteli lásce, aby vstoupil dovnitř; další den necháte vstoupit svého přítele radost. Po určitém čase budete mít schopnost přivítat více než jednoho přítele současně. Zpočátku možná nebudete schopni věnovat pozornost více než jednomu příteli, ale nakonec budete schopni pozvat všechny božské přátele najednou.